Andreas Munch-selskapet


I historiemiljøet ved Universitetet i Oslo og ved Det norske Studentersamfund utkrystalliserte det seg i 2010 et Andreas Munch-selskap. Selskapet var til å begynne med en løst sammensatt og privat forening hvis medlemmer delte en litterær, historisk og ikke minst bibliofil interesse for Andreas Munch og hans forfatterskap. Fra og med vinteren 2013 har selskapet vært åpent for støttemedlemmer, som mottar selskapets utgivelser og blir invitert til dets arrangementer. Medlemsmassen vokser stadig.

Det har vært selskapets hovedsakelige ambisjon å stå bak én årlig bokutgivelse. Til 200-årsjubileet for Munchs fødsel i 2011 kunne selskapet i samarbeid med Kulturutvalget ved DNS legge frem en samling av Munchs poesi, under tittelen Dikt i Utvalg. Ved samme anledning ble den danske billedhuggeren von Bissens marmorbyste av Andreas Munch – i sin tid en gave fra hans hustru til Studentersamfundet – oppstilt i biblioteket på Chateau Neuf, nyrestaurert av studenter ved universitetets restaureringsstudium. Dikt i utvalg ble svært godt mottatt, og året etter kunne selskapet følge opp med en ny bok – denne gang en førstegangsutgivelse. Det var Munchs inntil da ukjente og upubliserte skuespill Jøden, skrevet høsten 1844, som innlegg i debatten om opphevelse av Jødeparagrafen. I august 2012 utgav Andreas Munch-selskapet – i et begrenset opplag – en illustrert oversikt over tidlige norske forlagsbind. I oktober 2013 fulgte en nyutgave av Munchs roman Den Eensomme, med artikler av Ernst Bjerke og Bjørn Tysdahl, og i 2014 Munchs første, tidligere upubliserte diktsamling Til min Fader, opprinnelig skrevet rundt 1830.

Idag er Andreas Munch-selskapet etablert som en åpen forening, fremdeles med en årlig bokutgivelse som hovedaktivitet. Det er ennå mye interessant å ta av: en rekke upubliserte dikt, dagbøker og brev. Munch fortjener å huskes, og ikke minst å leses.

Andreas Munch-selskapet kan kontakes på e-post: munchselskapet@gmail.com

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar