Andreas Munch-selskapet ønsker sine medlemmer en god jul!


Blant Andreas Munchs etterlatte papirer i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling (MS fol. 1873:4) finnes følgende udaterte og tidligere upubliserte julesang. Med dette ønsker Andreas Munch-selskapet sine medlmmer en god jul og et godt nytt år.

Jule-Sang

Juleklang,
Barnesang
Stemme godt tilsammen,
Kalde fra den Ældres Bryst
Gjennem Smerte, gjennem Lyst
Hjertets fulde Amen.

Tiden gaaer,
Bølger slaaer
Over Haab og Minder
Juleaftens Barnefryd
Har en egen, stille Lyd
Som Alt overvinder.

Om endog
Verden klog
Spotte vil den Glæde,
Aldrig dog den svinder hen,
Kommer stedse ny igjen
For hvert Aar at frede.

Vantro's Magt,
Had, Foragt
Kan den ei fordrive.
Thi det Barn, i Krybben lagt,
Med sin klare Englevagt
Altid er i Live.

Evighed
Er dets Sted
Som og Jordens Hytte.
Derfor kan de glade smaa
Aldrig nok af Julen faae,
Til dens Klang vi lytte.

Store maa
Blive smaa,
Har han sagt, den Høie.
Ingen er saa høit opsat
At han ei for Julenat
Kan sig Barnlig bøie.

A. Munch

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar