Innehaveren av Antikvariat Norge, Espen Nævestad, har i en Facebook-post luftet noen interessante betraktninger over NS-forlaget Blix' språklig moderniserte utgave av Munchs historiske roman Piken fra Norge. De gjengis her med forfatterens tillatelse.


Antikvariatet tar igjen frem Piken fra Norge, en bok vi en gang tidligere har spekulert over. Den gangen lurte vi på hvorfor i all verden NS-forlaget Blix i 1944 valgte å gjenutgi gamle Andreas Munchs Pigen fra Norge fra 1861 på samnorsk og om de så noe mer i den enn en god historisk roman. Trolig gledet de seg over en parallell mellom samtiden og en episode 650 år tidligere, i 1300. Romanen forteller hvordan den avsatte lendmannen Audun Hugleiksson og et parti rundt ham alli...erte seg med Hansaen i Lübeck for å få satt kong Eirik Magnussons datter Margrete på tronen i Norge og Skottland. «Det er ikke med Håkon, men imot ham vegen vår går no,» som herr Auduns nærmeste allierte tidsriktig formulerer det. Audun Hugleiksson falt brått i unåde da Håkon 5. Magnusson overtok kongeverdigheten etter at hans politisk svake bror Eirik Magnusson døde i 1299. Margrete hadde, mente herr Audun, et bedre arvekrav enn hertug Håkon. Audun gjorde derfor felles sak med tyskerne for å få den rettmessige arvingen på tronen og gjenvinne egen makt. Historien om Margrete er tynt belagt, men ble forfektet av P.A. Munch, Andreas Munchs fetter. Hos P.A. var Margrete riktignok en falsk tronpretendent, hos Andreas en legitim.

Men så kaster antikvariatet alle hemninger og foreslår at boken også kan settes i forbindelse med Granskningskommisjonen av 1943, det offentlige utvalget som under ledelse av dr. Herman Harris Aall ble nedsatt av Quisling i oktober 1943 for å undersøke om regjeringen Nygaardsvold eller kong Haakon hadde fulgt «folkerettens regler for en nøytral stats rettigheter og forpliktelser» eller gjort underhåndsavtaler med England før 9. april. I den forbindelse ble også kongehusets arvefølge og dronning Mauds påståtte infertilitet undersøkt. Rykter visste å vite at kronprins Olav var barn av Mauds søster Victoria og en britisk offiser. Det ble påstått at det var derfor kommisjonsmedlemmet og republikaneren Knut Fiane, som hadde vært i Danmark for å samle bevis, ble likvidert utenfor Majorstuveien 18 i september 1944 og gjerningsmennene forsvant med dokumentmappen hans. Milorg-leder Jens Christian Hauge avviste historien som oppspinn. Blir man tvangsinnlagt hvis man påstår at Piken fra Norge var en del av NS’ offentlighetsarbeid for å undergrave kongefamiliens legitimitet og kan settes i forbindelse med granskningskommisjonens interesse for hvem som hadde vært i buksen på hvem? www.antikvariatnorge.no står når som helst til tjeneste med en tvilsom historie, gjerne der skrønen treffer vitenskapen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar