Velkommen til Andreas Munch-selskapets nettsider!


Under og i de to menyene til høyre finnes våre fortløpende publiserte innlegg, kronologisk og etter emne. I menyen over har vi samlet noen utvalgte ressurser for samlere og andre Munch-intersserte. 

Andreas Munch-selskapet begynte sin tilværelse som en løst sammensatt forening hvis medlemmer delte en litterær, historisk og ikke minst bibliofil interesse for Andreas Munch og hans forfatterskap. Fra og med vinteren 2013 har selskapet vært åpent for støttemedlemmer, som mottar selskapets utgivelser og blir invitert til dets arrangementer. Det har vært selskapets hovedsakelige ambisjon å stå bak én årlig bokutgivelse. Til 200-årsjubileet for Munchs fødsel i 2011 la selskapet frem en samling av Munchs poesi, under tittelen Dikt i Utvalg. Ved samme anledning ble den danske billedhuggeren von Bissens marmorbyste av Andreas Munch – i sin tid en gave fra hans enke til Studentersamfundet – oppstilt i biblioteket på Chateau Neuf. Året etter kunne selskapet følge opp med en ny bok: Munchs inntil da ukjente og upubliserte skuespill Jøden, skrevet som innlegg i debatten om opphevelse av Jødeparagrafen. I august 2012 utgav Andreas Munch-selskapet – i et begrenset opplag – en illustrert oversikt over tidlige norske forlagsbind, i 2013 en kommentert utgave av Munchs roman Den Eensomme og i 2014 Munchs første, men hittil upubliserte diktsamling Til min Fader. 

Andreas Munch-selskapet kan kontakes på e-post: munchselskapet@gmail.com

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar