Mirakelårets poet

I nyeste utgave av det lokalhistoriske årsskriftet Rundt Sandebukta har Andreas Munch-selskapets medlem Tor Ivar Hansen levert en lesverdig artikkel om Johan Storm Munch.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar