Digitaliserte leilighetstrykk

Andreas Munch var ikke bare sin periodes fremste lyriker, han var også den som i størst grad ble benyttet til å kaste glans over forskjellige offentlige og private begivenheter. Munch var den første norske kunstner som fikk en offentlig diktergasje, og som sådan var han en slags poeta laureatus, ikke bare for Universitetet, men også for staten. Han skrev dikt til de store begivenhetene både innenfor akademia og kongehuset, i tillegg til familiebegivenheter, bryllup og begravelser i sin egen omgangskrets. 

En betydelig del av Munchs dikteriske produksjon så først lyset i form av leilighetstrykk, gjerne bare ett falset ark, trykt i et begrenset opplag for deltagerne ved en eller annen begivenhet. Slike små trykksakene eksisterer ofte bare i få eksemplarer, og i den grad de er bevart, prioriteres de sjelden ved katalogisering og digitalisering av de store bibliotekene. Andreas Munchs-selskapet har derfor begynt å digitalisere Munchs lelighetstrykk, så langt det lar seg gjøre. Det er lenket direkte til digitalisatene fra selskapets bibliografi over Munchs leilighetstrykk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar