Oppsetning av Munchs Jøden

Andreas Munch-selskapet utgav i 2012 Munchs inntil da ukjente skuespill«Jøden», en tekst som har kastet nytt lys på debatten om opphevelsen av den såkalte jødeparagrafen. Det er derfor med stor glede selskapet kan meddele at et utdrag av skuespillet nå for første gang skal settes opp.

Under åpningen av seminaret «Ingen adgang til riket – religionsfrihetens grenser og grunnlovens § 2 1814-2014», arrangert i samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Den katolske kirke og Det mosaiske trossamfund, presenteres det i Universitetets gamle festsal et tablå fra «Jøden». Åpningen finner sted tirsdag 9. september 2014, med påmeldig via UiO's nettsider. Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på åpningsarrangementet. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar