Nye prisrekorder for Munch

Ifjor rapporterte Andreas Munch-selskapet fra den første av tilsammen tre auksjoner over boksamleren Ragnar Anker Nilsens bibliotek – en auksjon som var bemerkelsesverdig ikke minst på grunn av de overraskende høye prisene enkelte Andreas Munch-titler oppnådde. Da St. Michaels Kirke i Bjerget (1863) dengang gikk for uhørte 3400 kroner ble det ropt fra salen: «Prisrekord for Munch!». De to følgende auksjonene – den 4. desember 2013 og 7. mai 2014 – kunne by på like store overraskelser for Munch-interesserte. En lot med Alf Colletts slektsbøker (1883 og 1915), vedlagt Munchs Sang ved Professor P. J. Colletts Grav (1851) gikk for 1800 kroner, mens tre andre lot'er der leilighetstrykk av Munch inngikk, oppnådde priser rundt 2000 kroner hver. Teaterprogrammene fra dengang «Brudefærden» av Tidemand og Gude ble satt opp som tablå ledsaget av Munchs tekst med Kjerulfs melodi (1849), gikk til en antikvarbokhandler for 2000 kroner. Den andre auksjonen ble avsluttet med en lang rekke interessante Munch-lot'er: Fem førsteutgaver, inkludert den av en eller annen uforståelig grunn nesten uoppdrivelige Fjeldsøen (1875), gikk for beskjedne 800 kr, ytterligere en lot med fem førsteutgaver, inkludert Billeder fra Nord og Syd (1849) i det sjeldne originalbindet, for enda beskjednere 600 kroner. En siste lot med fire førsteutgaver, inludert den uvanlige Donna Clara (1840), gikk igjen for 600 kroner. Den like uvanlige Pave og Reformator (1880) gikk for 800 kroner i det forseggjorte orignalbindet, mens Hans E. Kincks eksemplar av Salomon de Caus (1854) forble usolgt. Munchs Cantate ved H. M. Kong Carl den femtendes og H. M. Dronning Wilhelmine Fredrikke Alexandra Anna Louises Kroning i Trondhjems Domkirke (1860) gikk til Nasjonalbiblioteket for hele 2600 kroner, men den høyeste prisen oppnådde et eksemplar av Salomon de Caus (1854), i det første originalbindet, med forfatterens dedikasjon «Til min Mester Joh S Welhaven». Eksemplaret, som tidligere har tilhørt Jonas Skougaard, oppnådde hele 4600 kroner pluss salær! Den tredje og siste auksjonen bød på færre Andreas Munch-nummer, men ikke på lavere priser. En lot med to tilfeldige leilighetstrykk oppnådde 2000 kroner, og et eksemplar av Reiseminder (1865) med forfatterens nyttårshilsen til «Hr Kammerraad Alstrup» gikk for 2800 kroner. Høyest pris oppnådde en komplett rekke av avisen Den Constitutionelle, hvis redaktør Munch var gjennom en årrekke. Settet var vurdert til 6000 kroner, men hammeren fallt ikke før 18000 kroner. Det er ikke mange år siden dedikasjonseksemplarer fra Munch forble usolgte til et par hundrelapper. Og går vi enda lenger tilbake, til Olav Myhres auksjonsreferater på 1930-tallet, var Munch nesten uomsettelig. «12 bøker av salig Andreas Munch», heter det f. eks. i 1938, «solgtes for tilsammen 3 kroner i ett tilslag». Selskapets medlemmer ønsker seg nesten, men bare nesten, tilbake.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar