The Maid of Norway

Andtreas Munchs roman Pigen fra Norge ble først trykt som føljeton i tidsskriftet For Hjemmet, som han Munch utgav i samarbeid med fetteren P. A. Munch, men kom som egen bok (egentlig et særtrykk av tidsskriftet) samme år (1861). Romanen kom i et nytt opplag i København i 1890, og endelig, i modernisert språkdrakt på det NS-vennlige forlaget Blix i 1944. Pigen fra Norge kom også i en rekke oversettelser. Den ble to ganger oversatt til tysk, en svensk oversettelse kom i to opplag, og i 1878 utgav Mary Birkbeck en engelsk oversettelse med tittelen The Maid of Norway. Mrs. Birkbeck avslutter forordet med å fortelle at «the etchings heading the chapters are reproductions, by the Typographic Etching Company, of pen-and-ink sketches done by my husband [Robert Birkbeck] while fishing in the valleys and yachting on the fjords of Gamle Norge».


Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar