Munch i Illustreret Tidende

En av Andreas Munchs foretrukne publiseringskanaler fra tiden i Danmark var ukeskriftet Illustreret Tidende, som tilsvarte Illustreret Nyhedsblad i Christiania, eller Illustrated London News i England. Bladet inneholdt blandet nyhetsstoff, opplysende artikler, samt underholdende og literært stoff av høy kvalitet. Illustreret Tidende knyttet til seg en rekke kjente skribenter, bl. a. Georg Brandes, og var gjennomillustrert med storslåtte xylografier, ofte signert dyktige illustratører som Lorenz Frølich. I 1859 bragte bladet en omfattende biografisk artikkel om Andreas Munch. Selv offentliggjorde han i perioden mellom 1854 og 1882 henved tyve forskjellige dikt i Illustreret Tidende. Bladet er i sin helhet digitalisert av Det kongelige Bibliotek. 


Epilog til «En Aften paa Giske». 4de November 1864. Af A. Munch. Illustreret Tidende bd. 6, nr. 270, s. 70.

Efter Opførelsen af «Tryllefløiten». Illustreret Tidende bd. 10, nr. 489, s. 164.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar