Årets bok 2013

Andreas Munch-selskapets bokutgivelse for 2013 blir Munchs lille roman Den Eensomme. En Sjælehistorie fra 1846. Boken ble opprinnelig godt mottatt, men er i ettertid blitt selve kroneksemplet på den måneskinnsbleke romantikken som realismens forfattere foraktet. Munchs romantiske utforskning av sit eget sjeleliv ble av senere generasjoner avfeid som sykelig. Den Eensomme må regnes som en av våre aller første romaner, og har en interessant resepsjonshistorie, som vil bli behandlet i nyutgavens forord. Som tillegg til romanen har selskapet fått tillatelse til å trykke opp professor Bjørn Tysdahls artikkel «Ut av det litteraturhistoriske skyggeland – Andreas Munchs Den Eensomme», som går langt i å rehabilitere boken som en misforstått romantisk perle.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar