Om Eftersommer i Illustreret Tidende

[Illustreret Tidende nr. 430, 22.12.1867]

– «Eftersommer». Ny Digtsamling af A. Munch. Kbhvn. 1867. Denne nydeligt udstyrede Digtsamling er utvivlsomt noget af det Bedste, som den literaire Høst har bragt os, hvad man da allerede kunde være belavet paa, naar Talen er om en lyrisk Digtsamling, som bærer Andreas Munchs Navn. Den indeholder en Mængde saare stemningsfulde Sange, hvad enten Digteren har villet give sit Hjerte Luft, hvor det bævede af Sorgen og Deeltagelsen – jvfr. f. Ex. Digtene «Ved Vilhelm Andreas Wexels' Grav», «Til J. S. Welhaven» og flere – eller det svulmende af Haab og Glæde over Livets gode Gaver – see Bogens anden Halvdeel, betitlet «Nyt Liv», deriblandt Digtene «Musik i Hjemmet», «Stjernehimlen», de italienske Sonetter og meget andet skjønt. Ja vi kunde længe blive ved med at opregne smukke Digte, der i fuldt Maal, ved deres Friskhed og Ynde, kunne stilles ved Siden af Forfatterens Frembringelser fra hans yngre Dage – og forsaavidt passer ikke endnu paa ham Bogens Titel – men vi skulde overlade Læseren selv den Fornøielse at plukke de skjønne Blomster; han vil ikke fortryde at have besøgt en Have, hvori Sommersolen endnu falder saa rigt paa de grønne Kviste. (Forlagsbureauets Forlag.)

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar