Olaf Holms minnedikt over Munch

[Morgenbladet nr. 193B, 15.7.1884]

A. Munch

En gammel Mand, paa Vandring træt,
en Kirke i det fjerne –
en Høifjeldsvidde, stor og slet,
men over den en Stjerne!
Saa var hans Gang, som nu han gik
indad de dunkle Porte
og for den tause Aften fik
den milde Dødens Skjorte.

Men ingen glemmer Vaarens Skud
for Dagens travle Stemmer
og ingen Livets friske Brud
for Stridens Tvang og Remmer.
Saa giver og i denne Stund
vi ham den sidste Ære,
og mindes Norges første Lund,
dens Sang, dens Fuglehære.

Man siger tidt, vort Hjemland kun
er alt, hvad Fjeldet byder –
en Jotunheim, en Kjæmperund
af Kraft og stolte Dyder.
Men hvem ser ikke Vangen og,
der under Høien hvælver,
dens Saga var det milde Sprog,
der i hans Digtning skjælver.

Der gaar en Sang, som aldrig dør.
Et Tog af stille Klage,
igjennem Graneskovens Slør –
det glemte Norges Sage!
Det Tog har just i Strengen ind
og derfra mildt det klinger
som over «Alpesøen»s Kind
den tause Storheds Vinger.

Man glemmer ofte Blomstens Duft
for Fjeldets store Vidder
og skriger høit paa «Høifjeldsluft»
fra Dalens Sol og Kvidder.
Men Hjertet bliver koldt derved,
vi end ei Guder ere –
det fordrer Graad og Sol og Fred,
det gav os Munch – hans Ære!

Saalænge Harangfjordens Rand
bær Lyd af Høitidstoner,
og Bølgen skinner ved dens Strand
af glade Ungdomskroner,
vil «Brudefærdens» Sangers Røst
imellem Fjeldet leve
og ind i Norges «Sorg og Trøst»
et stille Guldkorn væve. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar