Grímur Thomsen om Munch

En av de mest omfattende samtidige vurderingene av Munchs forfatterskap er ført i pennen av den islandske dikter og littertaurforsker Grímur Thomsen, og ble publiserte i Dansk Maanedsskrift i 1856 over godt og vel tredve sider. Auður Hauksdótir forteller at norsk literatur var svært lite kjent på Island på denne tiden, men antar at det er Thomsens skandinavistiske interesser som ha ledet ham til Munchs diktning. Ikke minst kan Munchs kjente sang til Island, «Yderst mod Norden lyser en Ø», ha spilt en rolle. Munchs dikt var skrevet ti år i forveien, til den første Festen til Fædrenes Minde i Christiania i 1846. Denne skandinavistiske feiringen ble høitideligholdt ved alle de nordiske universitetene den 13. januar. Thomsen gjennomgår i sin artikkel både Munchs dramatiske og lyriske produksjon. Det er ingen panegyrikk han kommer med, men han konkluderer med at Munch allerede «indtar en høi Plads mellem Nordens Digtere, og vil, i dramatisk Henseende med Tiden udentvivl kunde indtage en endnu høiere. Han er maaskee ikke saa specifik norsk, som enten Wergeland eller Welhaven, men han er derfor ikke mindre nordisk; forsaavidt som Tankens Dybde, Udtrykkets Reenhed og Dictionens Malm ere en nordisk Digter bedste Prydelser».  

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar