Fra Beyers base

I Beyers base, utarbeidet ved Institutt for lingvisitikk og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, kan man søke frem en oversikt over alle registrerte avis- og tidsskriftsanmeldelser av Andreas Munchs produksjon. Klikk «Les mer» for å se søkeresultatet.

Munch, Andreas (o): Enoch Arden, Kbhvn 1866 - lyr overs [an ( ), dkr , Aftenbl 1867, No. 6] overs. fra eng., Alfred Tennyson, v. A. Munch
Munch, Andreas (o): Faust, Kbhvn 1883 - epos overs [ ( ), , , ] overs. e. N. Lenau
Munch, Andreas (o): Idyller om Kong Arthur, Kbhvn 1876 - lyr epos overs [ ( ), , , ] Alfr.Tennyson, overs. fra eng.
Munch, Andreas (o): Pigen ved Søen, Kbhvn 1871 - lyr overs [ ( ), a?, , ] fra eng. Walter Scott
Munch, Andreas: , - [Bjørnson, Bjørnstjerne ( ), art deb b , Morgenbl 1856, No. 63, 67, 69, 71, 73]
Munch, Andreas: , - [Botten-Hansen, Paul ( ), art fpo , Ill Nyhedsbl 1855, No. 2]
Munch, Andreas: , - [Conradi, H. ( ), art tysk, Magazin fuer die Literatur des Auslandes 1885, No. 13]
Munch, Andreas: , - [Garborg, Arne (g), art nyno., t: Drivhusdikting, Den 17de Mai 1894, 25. okt.]
Munch, Andreas: , - [Halvorsen, Jens Brage ( ), art , Ny Ill Tid 1880, No. 35]
Munch, Andreas: , - [Holm, Olaf ( ), fpo dikt , Morgenbl 1884, No. 193 B]
Munch, Andreas: , - [Løken, Håkon ( ), art , Dagbl 1911, No.314]
Munch, Andreas: , - [Monrad, Marcus Jacob ( ), art , Morgenbl 1885, No. 325]
Munch, Andreas: , - [Munch, Andreas ( ), art deb , Morgenbl 1882, No. 326 A]
Munch, Andreas: , - [Munch, Andreas ( ), art deb c , Morgenbl 1856, No. 63, 67, 69, 71, 73]
Munch, Andreas: , - [Nærup, Carl ( ), art fpo A.M. 100 år, TT 1911, No.286]
Munch, Andreas: , - [Thomsen, Grimur ( ), art deb a , Aftenbl 1856, No. 65, 68]
Munch, Andreas: , - [Thoresen, Anna Magdalene ( ), fpo dikt f.,utg. Kbhvn, Ill Tid 1883-4, s. 485 flg.]
Munch, Andreas: , - [Utheim, John ( ), art fpo litt hist essays, eg.publ., utg. Kbhvn, Otte Forfattere 1890, s. 170-84]
Munch, Andreas: , - [Utheim, John ( ), art fpo litt hist også i Utheim: Otte Forfattere, Morgenbl 1884, No. 182 A]
Munch, Andreas: , - [Winter-Hjelm, Kristian Anastas ( ), art fpo , Ny ill Tidning 1884, No. 29]
Munch, Andreas: , - [an ( ), art , Aftenpo 1885, No. 129 A]
Munch, Andreas: , - [an ( ), art , Bergens Tid 1890, No. 261 flg.]
Munch, Andreas: , - [an ( ), art , Nordisk Literaturtid 1846, No. 19]
Munch, Andreas: , - [an ( ), art , Varden 1890, No. 62 flg.]
Munch, Andreas: , - [an ( ), art fpo nekr , Morgenbl 1884, No. 176 B]
Munch, Andreas: , - [an ( ), deb dikt , Morgenbl 1860, No. 8]
Munch, Andreas: , - lyr [Thue, Henning Junghans ( ), art , Norsk Tidsskr for Videnskab og Litteratur 1850, IV, s. 189-195]
Munch, Andreas: Billeder fra Nord og Syd, Chra 1849 - fort [Thue, Henning Junghans ( ), art , Norsk Tidsskr for Videnskab og Litteratur , II, s. 387-396] 2-1856
Munch, Andreas: Billeder fra Nord og Syd, Chra 1849 - fort [an ( ), dkr , Christianiapo 1848, No. 186] 2-1856
Munch, Andreas: Billeder fra Nord og Syd, Chra 1849 - fort [an ( ), dkr , Nordische Telegraph 1848, No. 39] 2-1856
Munch, Andreas: Den Eensomme, Chra 1846 - fort [Munch, Andreas ( ), art utg. Chra. 1855, Digte og Fortællinger 1855, innledn.]
Munch, Andreas: Den Eensomme, Chra 1846 - fort [Weilbach, Philip ( ), art utg. Kbhvn,tidligere tidsskriftart., Konst og Æsthetik 1870, s. 268-298]
Munch, Andreas: Den Eensomme, Chra 1846 - fort [an ( ), dkr , Nordisk Literaturtid 1846, No. 34]
Munch, Andreas: Digt ved Fredrik VIs Død, Kbhvn 1839 - lyr [Bang, O.L. ( ), art deb da., Fædrelandet (Kbhvn) 1840, No. 1] i "Fædrel."
Munch, Andreas: Digte og Fortællinger, Chra 1855 - fort lyr [an ( ), dkr , Christianiapo 1854, No. 2257]
Munch, Andreas: Digte og Fortællinger, Chra 1855 - fort lyr [an ( ), dkr , Ill Nyhedsbl 1854, No. 51]
Munch, Andreas: Digte, gamle og nye, Chra 1848 - lyr [Collett, Peter Jonas ( ), art , Norsk Tidsskr for Videnskab og Litteratur 1848, s. 408-12]
Munch, Andreas: Digte, gamle og nye, Chra 1848 - lyr [an ( ), dkr , Bergenske Bl 1848, No. 66]
Munch, Andreas: Donna Clara, Chra 1840 - skuesp [ ( ), , , ] a?
Munch, Andreas: Eftersommer, Kbhvn 1867 - lyr [Bætzmann, Frederik ( ), dkr , Aftenbl 1867, No. 300]
Munch, Andreas: Eftersommer, Kbhvn 1867 - lyr [Homann, J.? ( ), dikt epigram , Morgenbl 1867, No. 351]
Munch, Andreas: Eftersommer, Kbhvn 1867 - lyr [an ( ), dkr , Aftenpo 1868, No. 11]
Munch, Andreas: Eftersommer, Kbhvn 1867 - lyr [an ( ), dkr , Morgenbl 1867, No. 351]
Munch, Andreas: En Aften paa Giske, Chra 1855 - skuesp [Bjørnson, Bjørnstjerne ( ), dkr , Aftenbl 1855, No. 98] 3-1891 , Kbhvn
Munch, Andreas: En Aften paa Giske, Chra 1855 - skuesp [Monrad, Marcus Jacob ( ), art , Norsk Tidsskr for Videnskab og Litteratur 1854-1855, VII, s. 355-66] 3-1891 , Kbhvn
Munch, Andreas: En Aften paa Giske, Chra 1855 - skuesp [Vinje, Aasmund Olavsson ( ), teaterart , Drammens Tid 1855, No. 99] hist. drama,3-1891(Kbhvn)
Munch, Andreas: En Aften paa Giske, Chra 1855 - skuesp [an ( ), dkr , Bergenspo 1855, No. 174] 3-1891 , Kbhvn
Munch, Andreas: En Aften paa Giske, Chra 1855 - skuesp [an ( ), dkr , Ill Nyhedsbl 1855, No. 21] 3-1891 , Kbhvn
Munch, Andreas: En Brudefærd i Hardanger, Chra 1879 - lyr [ ( ), , , ] a?
Munch, Andreas: Ephemerer, Chra 1836 - lyr [Schweigaard, A.M. ( ), dkr , Den Constitutionelle 1836, No. 306]
Munch, Andreas: Fangen paa Munkholm, Kra 1875 - skuesp [ ( ), a?, , ] a?
Munch, Andreas: Fjeldsøen, Kbhvn 1875 - skuesp [ ( ), i dansk presse, , ] bare anm. i Danmark?
Munch, Andreas: Frokost paa Slottet Schwarzenburg, 1868 - skuesp [ ( ), , , ] oppført, men utrykt, a?
Munch, Andreas: Hertug Skule, Kbhvn 1864 - skuesp [Bordevik, Hans ( ), teaterkr , Aftenbl 1864, No. 63]
Munch, Andreas: Hertug Skule, Kbhvn 1864 - skuesp [Monrad, Marcus Jacob ( ), dkr , Morgenbl 1864, No. 57, 65]
Munch, Andreas: I Finmarken, Kbhvn 1882 - lyr [ ( ), , , ] a?
Munch, Andreas: Jesu Billede, Chra 1865 - lyr [an ( ), dkr , Aftenpo 1865, No. 76]
Munch, Andreas: Jesu Billede, Chra 1865 - lyr [an ( ), dkr , Ill Nyhedsbl 1864, No. 52]
Munch, Andreas: Jesu Billede, Chra 1865 - lyr [an ( ), dkr , Morgenbl 1865, No. 40]
Munch, Andreas: Kong Sverres Ungdom, Chra 1837 - skuesp [ ( ), , , ] se også Wergeland,Campbellerstriden
Munch, Andreas: Kong Sverres Ungdom, Chra 1837 - skuesp [Ræder, Munch ( ), dkr , Intelligentsbl til Bien 1837, No. 7, 8]
Munch, Andreas: Kong Sverres Ungdom, Chra 1837 - skuesp [an ( ), dkr , Den Constitutionelle 1837, No. 290-291]
Munch, Andreas: Legende om de hellige tre Konger, Chra 1852 - romanser [an ( ), dkr , Christianiapo 1851, No. 1183] overs. etter Gustav Schwab
Munch, Andreas: Legende om de hellige tre Konger, Chra 1852 - romanser [an ( ), dkr , Krydseren 1851, No. 140] overs. etter Gustav Schwab
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [ ( ), teaterkr , Aftenpo 1893, No.319]
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Bjørnson, Bjørnstjerne ( ), teaterkr , Aftenbl 1860, No. 5] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Brandes, Georg ( ), art , Kritiker og Portraiter 1870, s. 272-278] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Brandes, Georg ( ), dkr utg. Kbhvn, Ill Tid 1870, X, No. 519] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Ibsen, Henrik ( ), teaterkr , Ill Nyhedsbl 1857, No. 51, 52] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Lassen, Hartvig ( ), dkr , Aftenbl 1857, No. 295] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Monrad, Marcus Jacob ( ), art , Morgenbl 1858, ] 3-1888, Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Munch, Andreas ( ), dikt deb b , Christianiapo 1858, No. 74] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Munch, Andreas ( ), teaterkr deb dikt , Morgenbl 1859, No. 357]
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [Sars, Johan Ernst W. ( ), dkr deb a , Christianiapo 1858, No. 58]
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [an ( ), art , Vidar 1888, s. 342] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [an ( ), dkr , Aftenbl 1858, No. 71] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [an ( ), dkr , Christiania Intell 1858, No. 62] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Chra 1857 - skuesp [an ( ), teaterkr , Throndhjems Adr 1859, No. 16] 3-1888 , Kbhvn
Munch, Andreas: Lord William Russel, Kbhvn 1858 - skuesp [Monrad, Marcus Jacob ( ), teaterart særtr. fra Mbl, Fragmentariske Studier over A.Munchs "Lord..." 1858, ]
Munch, Andreas: Mindedigte over no. og da. Mænd og Kvinder, Chra 1877 - lyr [ ( ), , , ] a?
Munch, Andreas: Moder og Søn, Kbhvn 1871 - skuesp [ ( ), , , ] oppført Kra, a?
Munch, Andreas: Moder og Søn, Kbhvn 1871 - skuesp [Monrad, Marcus Jacob ( ), dkr , Morgenbl 1871, No. 180 A]
Munch, Andreas: Nye Digte, Chra 1850 - lyr [an ( ), art deb , Christianiapo 1850, No. 609]
Munch, Andreas: Nye Digte, Chra 1850 - lyr [an ( ), dkr , Christianiapo 1850, No. 598]
Munch, Andreas: Nye Digte, Chra 1850 - lyr [an ( ), dkr , Morgenbl 1850, No. 119]
Munch, Andreas: Nyeste Digte, Chra 1861 - lyr [Munch, Andreas ( ), art , Morgenbl 1878, No. 355]
Munch, Andreas: Nyeste Digte, Chra 1861 - lyr [an ( ), dkr , Morgenbl 1878, No. 349 A]
Munch, Andreas: Pave og Reformator, Kbhvn 1880 - lyr [an ( ), dkr , Morgenbl 1881, No. 124 A] hist.diktn.
Munch, Andreas: Pigen fra Norge, Chra 1861 - fort [Dietrichson, Lorentz ( ), art , Nordisk Tidskr for Literatur og Kunst 1862-63, I, s. 92 flg.]
Munch, Andreas: Reiseminder, Chra 1865 - fort [Bordevik, Hans ( ), dkr , Aftenbl 1866, No. 14]
Munch, Andreas: Reiseminder, Chra 1865 - fort [an ( ), dkr , Morgenbl 1865, No. 351]
Munch, Andreas: Salomon de Caus, Chra 1854 - skuesp [Bang, C. D. O. ( ), art deb om G.V. Lyngs anm. i Norsk Tidsskr f. Vid. og Lit. VII, Morgenbl 1855, no. 73, 74]
Munch, Andreas: Salomon de Caus, Chra 1854 - skuesp [Bang, C. D. O. ( ), dkr , Morgenbl 1854, No 272, 273]
Munch, Andreas: Salomon de Caus, Chra 1854 - skuesp [Lyng, Georg Vilhelm ( ), art , Norsk Tidsskr for Videnskab og Litteratur , VII, s. 150-155]
Munch, Andreas: Salomon de Caus, Chra 1854 - skuesp [Monrad, Marcus Jacob ( ), art , Norsk Tidsskr for Videnskab og Litteratur 1854-1855, VII, s. 144-50]
Munch, Andreas: Salomon de Caus, Chra 1854 - skuesp [an ( ), dkr , Ill Nyhedsbl 1854, No. 11]
Munch, Andreas: Salomon de Caus, Chra 1854 - skuesp [an ( ), dkr , Morgenbl 1854, No. 272]
Munch, Andreas: Samlede Skrifter, Kbhvn 1890 - skrifter [an ( ), art hist , Aftenpo 1890, no 801] Utg. av M.J. Monrad og H. Lassen
Munch, Andreas: Sangerinden, Chra 1837 - lyr [Ræder, Munch (M.R.), dkr , Intelligentsbl til Bien 1837, No. 3]
Munch, Andreas: Sorg og Trøst, Chra 1852 - lyr [Roggen, Bernhard ( ), dkr , Den norske Tilskuer 1851-2, s. 493-95]
Munch, Andreas: Sorg og Trøst, Chra 1852 - lyr [Vinje, Aasmund Olavsson ( ), art , Drammens Tid 1852, No. 279, 289] 3-1853,7-1891(Kbhvn)
Munch, Andreas: Sorg og Trøst, Chra 1852 - lyr [an ( ), dkr , Bergenske Bl 1852, No. 517] 2-1853, 3-1853, 4-1856, 5-1860, 6-1871, 7-1891 , Kbhvn
Munch, Andreas: Sorg og Trøst, Chra 1852 - lyr [an ( ), dkr , Christianiapo 1852, No. 1546] 2-1853, 3-1853, 4-1856, 5-1860, 6-1871, 7-1891 , Kbhvn
Munch, Andreas: Udvalgte Digte, Kbhvn 1873 - lyr [ ( ), , , ] a?
Munch, Andreas; Blom, Hans Ørn: , - [Monrad, Marcus Jacob ( ), dikt , Morgenbl 1860, No. 8]

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar