Munchs villa i Homansbyen

Til venstre i bildet Munchs villa.
Andreas Munchs villa, Josefines gate 15, er et av de eldste husene i Homansbyen, oppført i 1859. Huset ble samme år som det stod ferdig overtatt av enkemadam Grehte Juell, Andreas Munchs første hustrus mor. Enkemadam Juell skal ha vært en ”en litt original, men kunnskapsrik og meget kunstinteressert dame”, og hennes hjem hadde vært et møtested for byens sosietet og kunstnere. Slik ble det også her i Josefines gate. Hun overdro huset i 1862 til svigersønnen, Andreas Munch. Munch arrangerte såkalte ”estetiske soireer” i sitt hjem, med musikalsk og litterær underholdning, hvor blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, Camilla Collett, Magdalena Thoresen, Halvdan Kjerulf, Grieg og mange flere var faste gjester.

Det var anført som heftelse i skjøtet til Munch at det ”må aldrig bygges nedenfor husets fasade, verken av kjøperen eller senere eiere, grunnen må aldrig utstykkes eller benyttes til offentlig forlystelse, til fabrikk, Manufacturanlæg eller som oppstillingsplass for illelugtende Gjenstande”. Den store hagen er fortsatt bevart.

Munch oppholdt seg for siste gang i Homansbyen 1869-70. Huset ble i 1872 solgt til handelsfullmektig Thorvald Hurum, etter å ha vært leid ut en tid. Fra det siste oppholdet er det bevart et brev fra Munchs hustru Amalie, hvor interiøret og stemningen i huset beskrives: 

"Munchs Vægge er prydede af skønne Kobberstik. I Spisestuen hænger Schweitzerbilleder i Sepia og et Par gode Genrebilleder, i Dagligstuen lutter Malerier, mest Landskaber og Genremalerier, i Antikkabinettet lutter norske Photografier, enkelte meget store og sjældne, og vort Pragtstykke, en Søjle af poleret Granit der bærer en Marmorbuste, Copi efter den berømte Niobe i Florentz. Imellem Dørene er Portierer af grønt Reps med à la grecque Borter af gul Silke, de er trukne saaledes fra, saa man fra den danske Kabinetssofa kan se Busten, der er gribende skøn i sin Smerte. En norsk billedhugger Fladager udførte den til os, mens vi var i Rom. Naar nu Solen skinner ind til os, eller vi har mange Lys tændte, saa kan Du tro, her er rigtig kønt og smagfuldt." 

Eiendommen ble i 1972 overført fra komponist Alf Hurum til Oslo musikklærerforening som gave. Musikklærerforeningen bruker i dag huset til kontor, øvings- og møtelokale. 

Tor Ivar Hansen

Postscriptum.
Munchs kopi av Niobe ble gitt i gave til Nasjonalgalleriet i 1875, se brev fra M. J. Monrad 8.10.1875 (NBO brevsamling 109). 

2 kommentarer :

  1. Planlegger Munch-selskapet fremtidige ”estetiske soireer” i Josefinesgate?

    SvarSlett
  2. Selskapet håper - gitt eiernes vedvarende velvilje - fremdeles å kunne avholde møter i Josefinesgate.

    SvarSlett