Bli medlem!


Andreas Munch-selskapet ønsker nye støttemedlemmer velkommen! Selskapets formål er å utbre kunnskap om og kaste nytt lys over Andreas Munch og hans forfatterskap, litterært, historisk og bibliofilt.

Støttemedlemskap kan tegnes ved å betale årskontingenten til Andreas Munch-selskapet, kontonummer 1503.52.32408. Adresse og kontaktopplysninger sendes til munchselskapet@gmail.com.

Støttemedlemskap: 250,-
Institusjonsmedlemskap: 500,-

Andreas Munch-selskapets støttemedlemmer mottar selskapets årlige utgivelser og blir invitert til det årlige medlemsmøtet med lansering av selskapets skrifter. Nye medlemmer får også tilsendt selskapets tidligere utgivelser, så langt beholdningen rekker.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar