Til Amalia Munchs Album


Dette er geologen og dikteren Theodor Kjerulfs manuskript til diktet Til A. Munchs Album med fotografi af Welhavens Buste, datert september 1880. Diktet ble først utgitt posthumt av Hartvig Lassen i 1890. Det egenhendige manuskriptet bærer forfatterens rettelser og utgiverens tilskrifter.

I tause lund De vil en sanger finde,
hvis gyldne lyre havde streng af staal,
han løb paa banen mod et seiersmaal,
fuldt rustet, og ham fattes ei et minde.

Han løb for krandsen, den, han vilde vinde,
men ei med brand til alle samfunds baal;
han bød sin vin af allabasterskaal,
stod selv som stenen i sin fatning inde.

Naar saa De ser ham som han skued frem,
det være hilsen fra en broder, ven,
engang - fra vaar, fra strid, fra digtnings hjem.

Thi mangt et ord for vind der fyger hen
og glemmes, men et guldbaand gjemmer Eder
paa Norges arm hos skjønhed, vid og hæder. 


Diktet, som viser til Middelthuns Welhavenbyste, er trykt i Digte og Skizzer af Theodor Kjerulf, udgivne af H. Lassen, Kristiania 1890, s. 270f.

Tor Ivar Hansen

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar