Norske forlagsbind 1845-1865

Andreas Munch-selskapets utgivelse Norske forlagsbind 1845-1865. En foreløbig undersøkelse, av Ernst Bjerke og Tor Ivar Hansen, er nå tilgjengelig som e-bok for nedlastning. Boken er et forsøk på å skape en oversikt over noen grupper tidlige norske forlagsbind i sjirting. Det dreier seg om de første ensartede sjirtingbindene som norske forleggere lot utføre partivis for salg. Andreas Munch var blant de første forfatterne hvis skrifter ble utstyrt på denne måten. 

Dette lille skriftet er kun et første skritt på veien mot en mer uttømmende kartlegging av en viktig side ved utviklingen av norsk bokproduksjon og bokmarked fra midten av 1800-tallet og fremover. Selskapet håper likevel at boken kan komme til nytte for forskere, samlere, antikvarbokhandlere og andre som interesserer seg for norsk bokhistorie på 1800-tallet.

I motsetning til den trykte utgaven inneholder e-boken farvebilder. Forfatterne arbeider fortløpende med en ny utgave av boken. Under følger bilder av noen tidlige dekorerte sjirtingbind som er kommet for dagen etter at Norske forlagsbind først ble utgitt.


A. Munch: Digte, gamle og nye, Christiania 1848. Se A5-A9, S3-5.

Norsk Stats-Kalender, Christiania 1855.
Jvf. Bjerke & Hansen fig. 4 og Thue, under, samt A10

Thue: Norsk Anthologi, København 1846.
Jvf. Bjerke & Hansen fig. 4, samt Norsk Stats-Kalender, over.
J. S. Welhaven: Digte, 2. utg., Christiania 1855.
J. S. Welhaven: Nyere Digte, Christiania 1845. Se A5-11.
Makulatur i ryggen daterer bindet til 1847 eller senere.
Bindet er siden blitt restaurert av Erik Haagensen.
A. Munch: Nye Digte, Christiania 1850. Se A19.
A. Munch: Nye Digte, Christiania 1850. Se B7-10.
A. Munch: Nye Digte, Christiania 1850. Se A2-8.
J. Moe: Digte, 2. utg., Christiania 1856. Se A14-18.
J. Moe: At hænge paa Juletræet, Christiania 1855. 12mo.
J. Th. Rørdam: Ungdomsforsøg, Christiania 1856. Se A12.
Den norske Studentersangforenings Tiaars-Fest, Christiania 1855. Se A14-18.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar