Bibliografier1. Andreas Munchs førsteutgaver (under)
2. Andre sentrale utgivelser (nederst)
3. Andreas Munchs verker i oversettelse (egen side) Førsteutgaver

Det følgende er et forsøk på en kronologisk oversikt over Andreas Munchs førsteutgaver, inkludert hans oversettelser, med registrering av varianter, omslag og forlagsbind. Så langt det har vært mulig, er oversikten utstyrt med illustrasjoner av alle kjente forlagsbind, originale omslag mm. Oversikten er opprinnelig forfattet med tanke på nettutgaven av Norske førsteutgaver. Selskapet tar med takk imot rettelser og supplerende opplysninger. Opplysningene bygger på selvsyn, med mindre det er oppgitt annen referanse. "Bjerke og Hansen" viser til selskapets egen bok Norske forlagsbind,  "Skougaard" til Jonas Skougaard. Katalog over hans bibliotek I-IV (Oslo 1973). Mindre særtrykk er i likhet med leilighetstrykk ikke oppført i denne fortegnelsen. Leilighetstrykkene har derimot, likesom oversettelser av Munchs skrifter, fått en egen bibliografi.

Munchs produksjon spenner tidsrommet fra debuten i 1836 til 1883, og hans bøker speiler således utviklingen fra håndverksmessig til industriell bokproduksjon. Bibliofilt er det derfor mye å hente hos Andreas Munch: alt fra enkle leilighetstrykk til påkostede praktverk. Også med tanke på bokbind er Munch et interessant studium. På hans bøker fra 1840- og 50-tallet finner man noen av de tidligste eksemplene på norske forlagsbind i sjirting. Prismessig har Munch lenge vært svært overkommelig, og de fleste av hans førsteutgaver kan anskaffes for noen hundre kroner. Når det er sagt, omfatter produksjonen adskillige sjeldenheter. Med unntak av Digte (1848), er alle titler før 1850 å betrakte som uvanlige. Også enkelte senere ting er sjelden fremme på markedet. I prinsipp skal imidlertid ingen av Munchs førsteutgaver være uoppnåelige.


Ephemerer. Christiania. Johan Dahl. 1836. [Utgitt 8.11.1836]
Tittelbladet foreligger i to varianter:
1. Variant med blomst og bladverk som røsken på tittelbladet.
2. Variant med enkel røsken på tittelbladet.
Innbinding: Blankt omslag pålimt boktrykt titteletikett med teksten "Ephemerer af A. Munch." i fraktur nedover ryggen. Omslaget er registret både i et svakt rosa og et svakt gulaktig papir.
Med to stålstikk: Manden med Jern-Masken og Den første Sorg. Trykt med latinske typer.
Boken er utgitt på tykt og tynt riflet papir, samt velin. Eksemplarer i o. o. har innholdsfortegnelsen bundet bakerst.

Sangerinden. Et Digt. Christiania. Johan Dahl. 1837. [Utgitt 1.1.1837]
Innbinding: Omslag, blankt (Skougaard I, 290).

Kong Sverres Ungdom. Drama i 3 Acter. Christiania. Johan Dahl. 1837. [Utgitt 5.10.1837]
Med et litografert notebilag med musikk av [Poul Diderich] Muth-Rasmussen. Bilaget ble solgt separat til 12 skilling.
1. Variant uten forfatternavn.
2. Variant med forfatternavnet "A. Munch" på tittelbladet.
Innbinding: Omslag, typografisk (Skougaard I, 288)

Donna Clara. En Natscene. Christiania. Johan Dahl. 1840. [Utgitt 4.12.1840]
Innbinding: Omslag, typografisk (bakomslaget dekorert).

Den Eensomme. En Sjælehistorie. Christiania. Johan Dahl. 1846. [Utgitt 1.8.1846]
Tidligere trykt som kjeller i Den Constiutionelle 15.3-30.6.1846 med tittelen Uddrag af en gammel Students Papirer. 

Digte, gamle og nye. Christiania. Johan Dahl. 1848. [Utgitt 22.5.1848]
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Det er registrert fire forlagsbind:
A. Helsjirtingbind med tittelen “Munchs | Digte” og enkel strekdekor på ryggen. På deklene en blindtrykt kartusj i en enkel blindtrykt ramme (Bjerke og Hansen s. 21). Bindet er observert i grønn, brun og sort sjirting.
B. Som over (A), men med avvikende blindtrykt dekorstempel på bakdekkelen.
C. Helsjirtingbind med platetrykt ryggdekor i gull og tittelen “Digte | af | Munch”, deklene med blindtrykt blomsterramme (Bjerke og Hansen A5).
D. Helsjirtingbind, deklene som over (C), men med med enkel blindtrykt strekdekor og tittelen "Digte | af | A. Munch" på ryggen.

Billeder fra Nord og Syd. Christiania. [Forfatterens forlag]. 1849. [Utgitt 18.12.1848]
Innbinding: Omslag, typografisk (?). Helsjirtingbind med platetrykt ryggdekor i gull med tittelen "A. Munch | Nord og Syd", deklene med blindtrykt blomsterramme. (Bjerke og Hansen A7, note).

Nye Digte. Christiania. Chr. Tønsberg. 1850.
1. Variant med liten blomsterrøsken på tittelbladet. [Utgitt 25.3.1850]
2. Variant med liten skravert røsken på tittelbladet.
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Det er registrert seks sikre (A-F) og ett usikkert (G) forlagsbind:
A. Helsjirtingbind med platetrykt ryggdekor, deklene med blindtrykt blomsterramme. Fordekkelen med platetrykt kartusj i gull båret av en amorin flankert av to delfiner med tittelen "NYE DIGTE | AF | A. MUNCH." (Bjerke og Hansen A7).
B. Helsjirtingbind, som A over, men litt større, med tittelen i kraftigerer typer, og litt variasjon i distribusjonen av stemplene. Dette bindet er registrert i sort og lilla sjirting, med og uten helt gullsnitt.
C. Helsjirtingbind med tittelen "Munch | Nye | Digte" og enkel strekdekor i gull- og blindtrykk på ryggen, deklene med blindtrykt blomsterramme. Fordekkelen med en platetrykt kartusj i gull flankert av to amoriner (kartusj som Bjerke og Hansen A2-4).
D. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med rammer i blindtrykk. Fordekkelen med en rund platetrykt kartusj med tittelen "NYE DIGTE | AF | A. MUNCH." flankert av blomsterranker (Bjerke og Hansen A14). Utført ca. 1855.
E. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med en enkel ramme i blindtrykk. Fordekkel med kartusj sammensatt av mindre stempler (som Bjerke og Hansen A19) med tittelen "NYE DIGTE | AF | A. MUNCH".
F. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med enkel blindtrykt ramme. Fordekkel med platetrykt kartusj av pasjonsblomstranker i gull med tittelen "A. MUNCH | Nye Digte." (Bjerke og Hansen B9). Utført ca. 1861.
G. Helsjirtingbind med tittelen "Munchs | Digte" og enkel strekdekor i gull og blindtrykk på ryggen, deklene med en stor blindtrykt kartusj av blomsterranker innen en ekel blindtrykt ramme.

Norsk Bondeliv. En Cyklus i 10 Billeder af Adolf Tidemand [...] Med norsk Text af A. Munch og tydsk Text f Wolfgang Müller. Düsseldorf. Verlag von Eduard Schulte. 1851.
Stor tverrfolio. Med 11 helsides litografier.

Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind (Skougaard I, 292).

Sorg og Trøst. Nogle Digte. Christiania. Feilberg og Landmark. 1852. [Utgitt 22.11.1852]
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Det er registrert to forlagsbind:
A. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med en enkel ytre ramme og en indre blindtrykt ramme sammensatt av mindre bladformede stempler. Fordekkel med tittelen "SORG OG TRÖST." i gull. Helt gullsnitt. (Bjerke og Hansen A12).
B. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med en enkel blindtrykt ramme og en detaljert indre blindtrykt ramme sammensatt av mindre bladformede stempler. Fordekkel med kartusj i gull sammensatt av mindre stempler med tittelen "SORG OG TRÖST." Bakdekkel med stort dekorstempel i blindtrykk. Helt gullsnitt. (Bjerke og Hansen B1).

Salomon de Caus. Dramatisk Digtning. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1854. [Utgitt 8.3.1854]
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Det er registrert fire sikre (A-D) og ett usikkert forlagsbind (E):
A. Helsjirtingbind med platetrykt ryggdekor i gull, deklene med en enkel ramme i blindtrykk samt en indre ramme sammensatt av mindre bladformede stempler. Fordekkel med platetrykt kartusj i gull med en amorin flankert av to delfiner og tittelen "SALOMON | DE CAUS". (Bjerke og Hansen A11).
B. Som over (A), men med tittelen "A. Munch | Salomon de Caus" med forfatternavnet i kursiv og tittelen i fraktur.
C. Helsjirtingbind med platetrykt ryggdekor i gull, deklene med en enkel blindtrykt ramme, hver side avbrutt av bladformede stempler. Fordekkel med platetrykt kartusj i gull med en amorin flankert av to delfiner og tittel som over (B). Bakdekkel med kartusj i blindtrykk. (Bjerke og Hansen A10).
D. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med enkel ramme i blindtrykk samt en indre ramme sammensatt av mindre bladformede stempler. Fordekkel med kartusj i gull sammensatt av mindre stempler med tittel som over (B). (Bjerke og Hansen A120, note).
E. Helsjirtingbind med blindtrykt kartusj innen en ekel ramme på deklene, ryggdekor med enkle fileter i gull- og blindtrykk og tittelen "Salomon de Caus."

Digte og Fortællinger, ældre og nyere. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1855. [Utgitt 14.12.1854]
Med litografert portrett signert K. Bergslien.
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Det er registrert tre forlagsbind:
A. Helsjirtingbind med platetrykt ryggdekor i gull og tittelen "DIGTE | og | FORTÆLLINGER", deklene med en enkel blindtrykt ramme samt en indre ramme sammensatt av mindre bladformede stempler. Fordekkel med en rund platetrykt kartusj i gull med tittelen "A. MUNCH." (Bjerke og Hansen A15).
B. Helsjirtingbind med platetrykt ryggdekor i gull og tittelen "DIGTE | og | FORTÆLLINGER", deklene med en enkel blindtrykt ramme samt en indre ramme sammensatt av mindre bladformede stempler (noe enklere enn A, over). Fordekkel med en rund platetrykt kartusj i gull med tittelen "A. MUNCH." (Bjerke og Hansen A16).
C. Helsjirtingbind som over (B), men med annet blindtrykk og uten punktum etter forfatternavn på forpermen.

En Aften paa Giske historisk Skuespil i een Akt. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1855.
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. 
Det er registrert to typografiske omslag:
A. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Særum. 1855.
B. Kjøbenhavn. G. E. C. Gads Forlag. 1855. Gad kjøpte restopplaget og utstyrte en andel av det med nytt omslag. (Utgivelsen av en 3. utg. i 1891 kan tyde på at Gads eksemplarer ble betraktet som en 2. utg.) På en annen andel av restopplaget har Gads Forlag beholdt Christiania-omslaget (A), men utstyrt det med sitt pregestempel.
Det er registrert ett forlagsbind: Helsjirtingbind, deklene med en enkelt blindtrykt ramme, samt dekor i blindtrykk omkring en forgylt kartusj bestående av mindre stempler, med tittelen "En Aften paa Giske | af | A. MUNCH".

Lord William Russell. Historisk Tragoedie i fem Akter. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1857.
Innbinding: Omslag, typografisk. Det er registrert ett sikkert (A) og ett usikkert (B) forlagsbid: 
A. Helsjirtingbind, deklene med enkel blindtrykt ramme samt en indre blindtrykt ramme sammensatt av bladformede stempler. Fordekkel med rund platetrykt kartusj i gull med tittelen "LORD RUSSEL [!] | AF | A. MUNCH." (Bjerke og Hansen A14, note).
B. Helsjirtingbind med enkel strekdekor i gull- og bindtrykk på ryggen. Fordekkel med teksten "Lord William Russell" i en bue. Bakdekkel med en stor blindtrykt kartusj av blomsterranker innen en enkel blindtrykt ramme.

Personalier oplæste ved Hans Majestæt Kong Oscar den I's Begravelse i Ridderholmskirken den 8de August 1859. (Efter offentlig Foranstaltning oversat fra Svensk [av A. Munch]). Christiania. Det Steenske Bogtrykkeri. 1859.*)
Innbinding: Omslag, sort, glanset.

Kongehallen i Bergen. Festspil med Sang. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1860. [Utgitt 27.8.1860]
(Opført paa Christiania Theater i Anledning af Deres Majestæter Kong Carls og Dronning Louises Kroning, og ved Høisammes Nærværelse, den 22de August 1860.)
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind, deklene med enkel blindtrykt ramme og fordekkel med kartusj i gull sammensatt av mindre stempler med tittelen "Kongehallen | i | BERGEN."

Tidligere trykt i Nye Digte (1850).
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Kartonnasjebind, typografisk. Det er registrert to forlagsbind:
A. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med enkel blindtrykt ramme og blindtrykt rankedekor i hjørnene. Fordekkel med platrykt kartusj i gull med tittelen "Kongedatterens | Brudefart" under en krone. Bindet er kun registrert i blå sjirting.
B. Typografisk kartonnasjebind trykt i blått. Kiøbenhavn. G. E. C. Gads Forlag. Gad kjøpte restopplaget og utgav det med nytt bind. Denne danske varianten er utstyrt med et litografert portrett signert E. Westerberg.

Nyeste Digte. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1861. [Utgitt 20.12.1860]
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Det er registrert to forlagsbind:
A. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med enkel blindtrykt ramme og blindtrykt rankedekor i hjørnene. Fordekkel med platetrykt kartusj av pasjonsblomstranker i gull med tittelen "A. MUNCH | Nyeste | Digte." (Bjerke og Hansen B7). Bindet finnes i rødt og i sort.
B. Helsjirtingbind med enkel strekdekor på ryggen, deklene med en enkel blindtrykt ramme. Fordekkel med platetrykt kartusj av pasjonsblomstranker i gull med tittelen "A. MUNCH | Nyeste | Digte." (Bjerke og Hansen B8).

Pigen fra Norge, historisk-romantisk Fortælling. Christiania. Chr. Tønsbergs Forlag. 1861.
Tidliere trykt som føljetong i tidsskriftet For Hjemmet, utgitt av A. Munch og P. A. Munch, bd. 1, ss. 1-39, 158-193, 237-274, 355-385, 481-529.
Tittelbladet foreligger i to varianter:
1. Med angivelse av trykkeri på tittelbladets recto.
2. Med angivelse av trykkeri på tittelbladets verso.
Innbinding: Omslag, typografisk (Skougaad I, 289). Helsjirtingbind. Variant B kjennes i tre forlagsbind:
A. Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "A. Munch. Pigen fra Norge", deklene med enkle rammer i blindtrykk og store, sterkt stiliserte ranker i hjørnene. Fordekkel med platetrykt kartusj av pasjonsblomstranker i gull. (Bjerke og Hansen B10).
B. Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "A. Munch. Pigen fra Norge", deklene med enkle rammer i blindtrykk og store, sterkt stiliserte ranker i hjørnene. Fordekkel med platetrykt dekorstempel i gull med fleur-de-lis, blomster og blader. (Bjerke og Hansen B11).
C. Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "A. Munch, Pigen fra Norge", deklene med blindtrykt dekor i hjørnene, og fordekkelen med en kartusj av en laurbærkrans med tittelen "Pigen fra Norge." 
D. Helsjirtingbind med blindtrykt ramme og kartusj (uten tekst) i gul, på fordekkel (kartusj som norske forlagsbind B4. Deichm., Stjernesaml.)

Hertug Skule. Tragoedie i fem Akter. Kjøbenhavn. Forlagt af G. E. C. Gad. 1864.
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind, deklene med enkel blindtrykt ramme. Fordekkel med platetrykt kartusj i gull bestående av rustning og våpen hengt på eke- og kastanjegrener, med tittelen "Hertug | Skule." Helt gullsnitt.

Jesu Billede. Digtkrands efter en romersk Legende. Christiania. J. W. Cappelens Forlag. 1865. [Utgitt 21.12.1864]
Innbinding: Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "A. Munch. Jesu Billede." Deklene med en enkel blindtrykt ramme med ranker i hjørnene. Fordekkel med dekorstempel i gull forestillende et kors omslynget av pasjonsblomster. Helt gullsnitt. (Bjerke og Hansen B14).

Reiseminder. Christiania. H. Tønsberg. 1865. [Utgitt 22.12.1865]
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind (?) (Skougaad I, 289, Bjerke og Hansen, s. 28). Det er registrert flere mulige forlagsbind:
A. Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "A. Munch. Reiseminder", fordekkel med enkel blindtrykt ramme samt rankedekor i blindtrykk. Fordekkel med kartusj av eføy- og akantusranker i gull. Bokbinderetikett signert G. Reichel i Christiania.
B. Som over, men uten rankedekoren i blindtrykk.
C. Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med enkel blindtrykt ramme, og fordekkelen med tittelen "Riseminder" i en bue.

Enoch Arden. Digt af Alfred Tennyson. Fra det engelske. Kjøbenhavn. Forlagsbureauet. 1866. (Forlagsbureauets Miniaturudgaver).
Innbinding: Omslag, litografisk (med ittelopplysninger innen en blomsterramme med fugler).  Helsjirtingbind uten ryggdekor. Fordekkel omgitt av platetrykt eføyranke i gull med tittelen "Tennyson, | ENOCH ARDEN. | Ved | A. Munch." Bakdekkel med samme eføyranke i blindtrykk. Helt gullsnitt.

Eftersommer. Ny Digtsamling. Kjøbenhavn. Forlagsbureauet. 1867. (Forlagsbureauets Miniaturudgaver).
Innbinding: Helsjirtingbind. Det er registrert to varianter av forlagsbindet:
A. Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "A. Munch. EFTERSOMMER." Fordekkel omgitt av platetrykt eføyranke i gull med tittelen "EFTERSOMMER| Ny Digtsamling | af | A. Munch." Bakdekkel med samme eføyranke i blindtrykk.
B. Som over (A), men med helt gullsnitt. 

Nordiske Digte. En Anthologi, samlet og udgiven af H. P Holst, G. H. Mellin og A. Munch. Kjøbenhavn. P. G. Philipsens Forlag. 1870.

Moder og Søn. Drama i tre Akter. Kjøbenhavn . Forlagt af G. E. C. Gad. 1871.
Innbinding: Omslag, typografisk.

Pigen ved Søen. Romantisk Digt i sex Sange af Walter Scott. Oversat i Originalens Versemaal. Kjøbenhavn. Forlagsbureauet. 1871. (Forlagsbureauets Miniaturudgaver).
Innbinding: Helsjirtingbind, rygg med tittelen "W. SCOTT. PIGEN VED SØEN." Relieffpregede dekler med detaljerte rammer. På fordekkel tittelen "W. Scott. Pigen ved Söen | Oversat ved A. Munch." samt en medaljong i gull forestillende et skotsk landskap.

Udvalgte Digte. Kjøbenhavn. Forlagsbureauet. 1873. (Forlagsbureauets Miniaturudgaver).
Innbinding: Det er registrert to varianter av forlagsbindet:
A. Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "UDVALGTE | DIGTE | AF | A.
MUNCH." Fordekkel omgitt av platetrykt eføyranke i gull med en røsken og tittelen "UDVALGTE DIGTE | AF | A. Munch." Bakdekkel med samme eføyranke i blindtrykk. Helt gullsnitt.
B. Som A, men med to røskener på fordekkel.

Barndoms- og Ungdomsminder. Christiania. Forlagt af H. Aschehoug & Co. 1874.
Tidligere delvis trykt i For Romantik og Historie bd. 10 (Kbh. 1873), s. 5-34.
Innbinding: Helsjirtingbind, rygg med tittelen "A. MUNCH. MINDER." Deklene med sammensatt ramme i blindtrykk. Fordekkel med tittel i gull: "A. Munch. | BARNDOMS | OG | UNGDOMS-MINDER."

Fangen paa Munkholm. Dramatisk Billede. Kristiania. Den norske Forlagsforening. 1875.
Innbinding: Omslag, typografisk (med litografi av Munkholmen, som på tittelbladet.) Helsjirtingbind uten ryggdekor, deklene med relieffpreget ramme. Fordekkel med sammensatt ramme og tittelen "A. MUNCH. | FANGEN | PAA | MUNKHOLM." i gull. Helt gullsnitt.

Fjeldsøen. Eventyr-Drama i fire Akter. Kjøbenhavn. G. E. C. Gads Forlag. 1875.
Innbinding: Omslag, typografisk.

Idyller om Kong Arthur, af Alfred Tennyson. Oversat i Originalens Versemaal. Kjøbenhavn. Forlagsbureauet. 1876. (Forlagsbureauets Miniaturudgaver).
Innbinding: Omslag, typografisk (med ramme av blomsterranker og xylografi av et likfølge til vanns). Helsjirtingbind, rygg med tittelen "A. Tennyson, Idyller om Kong Arthur." Relieffpregede dekler med detaljerte rammer. På fordekkel tittelen "Idyller om Kong Arthur | af Alfred Tennyson." samt en medaljong i gull forestillende et likfølge til vanns (motivet likt, men ikke identisk med omslagsxylografien).

Mindedigte over norske og danske Mænd og Kvinder fra 1834 til 1877. Christiania. Forlagt af P. T. Mallings Boghandel. 1877.
Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Det kjennes tre varianter av forlagsbindet:
A. Helsjirtingbind med ryggtittel i gull: "A. MUNCH. MINDEDIGTE." Bakdekkel med blindtrykte rammer, fordekkel med samme rammer trykt i sort, samt tittelen "A. MUNCH. | MINDEDIGTE." over en laurbærkrans.
B. Som over (A), med helt gullsnitt.
C. Som over (A & B), men med fordeklens rammer i blindtrykk.

En Brudefærd i Hardanger, efter A. Tidemand og H. Gude. Text af A. Munch. Musik af Halfdan Kjerulf. Udgivet af Chr. Tønsberg. Christiania. H. Tønsbergs Bogtrykkeri. [1879]. Tverr-4to.
Med prosaoversettelser av Munchs tekst til tysk og engelsk, et stålstikk av Brudefærden, og litografert notetrykk av Kjerulfs melodi. Bildet avtrykt av Adolph Tidemands udvalgte Verker, Christiania [1877-79].
Innbinding: Forlagsbind. Helsjirtingbind med en enkel blindtrykt ramme, en indre flettverksramme i sort og teksten "EN BRUDEFÆRD | I | HARDANGER" i gulltrykk.

Pave og Reformator. Historisk Digtning. Kjøbenhavn. Forlagt af G. E. C. Gad. 1880.
Innbinding: Omslag, litografert, med fremstilling av pave Hadrian VI's grav signert H.P. Hansen. Identisk med frontispiecen, men med angivelse av forleggeren. Helsjirtingbind, fordekkelen med tittelen "A. MUNCH, | PAVE | OG | REFORMATOR" i en klassiserende platetrykt ramme i gull og sort. Mellom forfatternavn og tittel et dekorstempel avbildende de pavelige regalia flankert av palmeblader.

I Finmarken, Digt. København. Nielsen & Lydiche. [1882].
Trykt til en velgjørenhedstilstellning.

Faust. Et Digt af Nicolaus Lenau. Oversat. Kjøbenhavn. Forlagsbureauet. 1883. (Forlagsbureauets Miniaturudgaver).
Innbinding: Omslag, litografisk, med fremstilling av Fausttårnet i Weinsberg (samme som frontispiecen). Helsjirtingbind med ryggdekor i gull og tittelen "N. LENAU. FAUST." Fordekkel omgitt av platetrykt eføyranke i gull med tittelen "Faust. | Et Digt af | N. LENAU." Bakdekkel med enklere ramme i blindtrykk. Helt gullsnitt.

Jøden. Med et innledende essay av Andreas Snildal. Oslo. Det norske Studentersamfund. 2012.
Innbinding: Kartonnasjebind med gjengivelse av A. Tidemands tegning "Jødernes Modtagelse i Christiania".


Til min Fader. Andreas Munchs første diktsamling. Med et forord av Ernst Bjerke. Oslo. Andreas Munch-selskapet. 2014.
Innbinding: Heftet, med originalmanuskriptets omslag som omslagsillustrasjon.


Slægten de tre Roser. Et utrykt historisk drama. Med et innledende essay av Ernst Bjerke. Oslo. Andreas Munch-selskapet og Bibliofilklubben. 2015.
Innbinding: Heftet. Omslagsillustrasjonen viser Wergmanns prospekt av Akershus festning.


Noter 

*) Oversettelsen er anonym, men ifølge Norsk anonym- og psdeudonymlexikon (1924) utført av Munch, hvis navn i enkelte eksemplarer også er tilføyd tittelbladet for hånd. Munch står derfor formodentlig også bak oversettelsen av Personalier over Hendes Majestæt Enkedronning Eugenia Bernhardina Desideria [...] (efter offentlig Foranstaltning oversat fra Svensk). Christiania. Det Steenske Bogtrykkeri. 1861. 


Andre sentrale utgivelser 

Se dessuten bibliografiene over oversettelser av Munchs skrifter, samt over Munchs leilighetstrykk.

Billeder fra Nord og Syd. Andet forøgede Oplag. Christiania. Forlagt af Johan Dahl. 1856. [Utgitt 20.12.1855].
Forøket med stykkene “Et Eventyr om Fladdal” og “St. Michaels Kirke i Bjerget”.
Innbinding: Det er registrert to forlagsbind:
A. Kartonnert bind med litografisk dekor signert “Holcks Atelier”. Fordekkel (likesom ryggen) med teksten “Billeder | fra | Nord og Syd”, samt med prospekt av domkirkeruinen i Hamar og DS Jernbarden i bakgrunnen. Bakdekkel med teksten “Johan Dahls | Forlag. | Christiania” innen en kartusj. Marmorert snitt.
B. Helsjirtingbind med kartusj på fordekkel og ryggdekor i gull.


Sorg og Trøst. Nogle Digte. Fjerde forøgede Oplag. Christiania. Forlagt af Feilberg & Landmark. 1856.
Forøket med diktene “Høstkarlen og Blomsterne”, “Fornyet Angst”, “Gud er vor Fader” og “Et Billede af Jesu Liv”.
Innbinding: Omslag, typografisk.

Bondeliv i Norge, fremstillet af Adolf Tidemand. Med Text af A. Munch. Med Kongelig naadigst Tilladelse udført efter Originalmalerierne paa Oscarshal. Christiania. Udgivet af Chr. Tønsberg. [1861].
Tverrkvarto. Med 10 helsides fotogravyrer signert Wischmann.

St. Michaels Kirke i Bjerget. Aftrykket for dem, der tegne Bidrag til Istandsættelse af Sanct Michaels Kirke og Forskjønnelse af dens Omgivelse. Porsgrund.1863.
Tidligere trykt i Illustreret Nyhedsblad nr. 23-24/1852, Norsk illustreret Kalender 1853, og Billeder fra Nord og Syd, 2. utg., 1856. 
Innbinding: Omslag, kombinert med tittel

Innbinding: Forlagsbind, helsjirtingbind (i kasett, med smussomsag) med ryggdekor i gull og tittelen "A. MUNCH, KONGEDATTERENS BRUDEFART", fordekkel med en utsmykket ramme omkring en kvinnefigur flankert av amoriner og en hund. Teksten "Kongedatterens Brudefart | A. MUNCH | et Digt i | tolv Romanzer." Til venstre et segl med teksten "CHRISTINA AIMERIK PHILIP". Bindet signert "Frølich 1878" og "C. Danielsen sc[ulpsit]."

Samlede Skrifter. Udgivne af Prof. M. J. Monrad og Hartvig Lassen. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler G. E. C. Gad. 1887-1890. 6 bind. [Bd. II inneholder under tittelen "Efterslet" 15 dikt som ikke tidligere er utgitt i bokform.]
Innbinding: Omslag,typografisk.

Piken fra Norge. Historisk roman. Oslo. Blix forlag. 1944.
Modernisert språk.
Innbinding: Forlagsbind, rødt kvartgranitolbind med sort tittelfelt og tittelen “Andreas | Munch | Piken fra | Norge”.

Dikt i utvalg. Skrift i anledning 200-årsdagen for Andreas Munchs fødsel 19. oktober 2011. Kulturutvalgets skrifter. Oslo. Det norske Studentersamfund. 2011.
Innbinding: Kartonnasjebind med gjengivelse av Studentersamfundets marmoreksemplar av Bissens Munch-byste.


For Hjemmet

Munch utgav sammen med fetteren P. A. Munch tidsskriftet For Hjemmet (I-V, 1861-65). I dette tidsskriftet har Munch selv bidratt med følgende tekster:

Bd. I (1861)
Pigen fra Norge (roman) s. 1-38, 158-192, 237-273, 355-384, 481-523
For Hjemmet (dikt) s. 39-41
Wartburg (dikt), s. 42-46
Ved Enkedronning Desiderias Død (dikt), s. 47-48
Enkedronning Josephines Atterkomst til Norge (dikt) s. 478-480
Brudepyntning paa Staburet (dikt) s.526-528

Bd. II (1862)
Pigen fra Norge s. 58-71, 115-162, 224-274
Sange i Anledning af Universitetets Halvhundred-Aarsfest,
For de fremmede Gjæster s. 72-73
For Broderrigernes Universiteter s. 73-74
Tatere for Retten (dikt) s. 282-285
Oehlenschlægers Monument (dikt) s. 286-288
Sang for Kunsten s. 383-384
Damen ved Søen. Et Reisebillede (dikt) s. 519-521
Sang til Damerne ved Studenternes Bal, 23de Febr. 1862 (dikt) s. 522-523
Svundne Dage. Efter det Engelske s. 524-525
Ved Digteren B. S. Ingemanns Død (dikt) s. 526-528

Bd. III (1862)
Et Besøg i Weimar (reisebrev) s. 35-50
Breve fra Udlandet I (reisebrev) s. 343-360

Bd. IV (1863)
Breve fra Udlandet II (reisebrev) s.1-13
Udflugt til Skotland og de engelske Søer (reisebrev) s. 124-138, 226-238, 426-450, 530-561
Hilsen til Danmark (dikt) s. 139-141
Peter Andreas Munch (dikt) s. 339-343
Ved en ung Piges Grav (dikt) s. 451-452

Bd. V (1865)
Udflugt til Skotland og de engelske Søer (reisebrev) s. 70-93, 252-274
Emmy Lessøe (dikt) s. 94-96
Ved Garnisonspræst August Boyesens Grav (dikt) s. 160-161
Pyrola uniflora (dikt) s. 287-288
Under en Gran (dikt) s. 383-384
Shakespeares Jubileum (dikt) s. 572-573
John Heyliger Burt (dikt) 574-576  


Ernst Bjerke og Tor Ivar Hansen

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar