Andreas Munch-selskapets utgivelser

Andreas Munch-selskapets utgivelser kan bestilles ved henvendelse til munchselskapet@gmail.com. 
Bøkene koster 250 kr pr stykk.

Til min Fader. Andreas Munchs første diktsamling. Med et forord av Ernst Bjerke, Andreas Munch-selskapet: Oslo 2014. 80 s.
(ISBN: 978-82-999102-2-4)
 
Andreas Munch: Den Eensomme. En Sjælehistorie. Med bidrag av Ernst Bjerke og Bjørn Tysdahl, Andreas Munch-selskapet: Oslo 2013. xxviii+96 s.
(ISBN 978-82-999102-1-7)
Andreas Munch: Dikt i utvalg, Kulturutvalgets skrifter, Det norske Studentersamfund, Oslo 2011. 111 s. 
(ISBN 978-82-998805-0-3)

Se Det norske Studentersamfunds sider
  
  

Andreas Munch: Jøden. Med et innledende essay av Andreas Snildal, Det norske Studentersamfund og Andreas Munch-selskapet, Oslo 2012. xxvii+63 s. (ISBN 978-82-998805-1-0)

Se artikkel i IAKHs internavis ved Univeristetet i Oslo og Morgenbladets interview med utgiverne 21. sept. 2012, samt notis sammesteds 5. okt. 2012.


Se dessuten talen ved lanseringen og «Jødesaken referert i Tyskland».

Den over middels interesserte leser kan laste ned en avfotografering av Munchs originalmanuskript (NBO MS 8vo 1574).
Ernst Bjerke og Tor Ivar Hansen: Norske forlagsbind 1845-1865. En foreløbig undersøkelse, Andreas Munch-selskapet, Oslo 2012. 
(ISBN 978-82-999102-0-0)
Utsolgt, men tilgjengelig som e-bok med farvebilder. 
I tillegg formidler Andreas Munch-selskapet salg av boken Åndsdannelse og adspredelse. Kunst og litteratur i Studentersamfundets tjeneste gjennom 200-år, redigert av Ernst Bjerke, Tor Ivar Hansen og Andreas Snildal og utgitt til Det Norske Studentersamfunds jubileum i 2013. Boken er gjennomillustrert i farver, og behandler Studentersamfundets bibliotek og kunstsamling, samt forlagsvirksomhet gjennom tidene. Munch-dyrkere vil her finne en artikkel av Charlotte Christensen om H. W. Bissens portrettbyste av Andreas Munch. Boken koster 150,-

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar