Digitaliserte bøker og håndskrifter


Etterhvert er langt de fleste av Andreas Munchs trykte arbeider blitt digitalisert ved forskjellige biblioteker. De største samlingene av digitaliserte Munch-bøker finnes ved Nasjonalbiblioteket og Det kongelige Bibliotek i København, skjønt enkelte titler også er tilgjengelige via bl. a. Bayerische Statsbibliothek og Google Books. Andreas Munch-selskapets egen samling av digitaliserte leilighetstrykk er tilgjengelig gjennom bibliografien over Munchs leilighetstrykk.

Bøker (kronologisk etter 1. utg).


I Andreas Munch-selskapets bibliografi over Munchs leilighetstrykk er det såvidt mulig lenket til digitalisater av trykkene.

I Dagbladets diktbase finnes 292 dikt av Munch


Brev og håndskrifter

Brev fra M. J. Monrad til Andreas og Amalie Munch (NBO Brevsamling 109) 
18. mars 1859
3. april 1865
7. desember 1866
11. mars 1869
28. desember 1874
8. oktober 1875
31. desember 1878
8. desember 1880
14. september 1883
12. januar 1884
24. juli 1884
11. desember 1885 
12. februar 1886
26. juli 1886
7. august 1886
16. november 1886
28. desember 1890 
2. mai 1892 
Udatert

Brev fra Camilla Collett til Amalie Munch (Brevsamling 109)

Desværre kjære Fru Munch
Du vil have modtaget
Før 1884
Onsdag
Søndag
Visittkort
18. februar
9. august
7. desember
4. mars 1871
1878
1. november 1883
2. august 1884
1. desember 1884
8. mars 1885
25. juni 1885

Musikkmanuskripter

H. Kjerulf: Serenade, 1852
C. Arnold: Cantate
C. Arnold: Nordisk Liv
E. Grieg: [Ved Halfdan Kjerulfs Mindestøtte] (a)
E. Grieg: [Ved Halfdan Kjerulfs Mindestøtte] (b)
H. Kjerulf: Aftensang
E. Grieg: Musik ved Afsløringen af Halfdan Kjerulfs Mindestøtte 
C. Arnold: Digt til Hr. Bankschef Frölich
E. Nilsen: Yderst mod Norden
F. A. Reissiger: Vinterklarhed
F. A. Reissiger: [2 sager for mannskor]
F. A. Reissiger: Paa Sætervang
F. A. Reissiger: Høstandagt
H. Kjerulf: Brudefærden i Hardanger (a)
H. Kjerulf: Brudefærden i Hardanger (b) 

E. Grieg: Opus 9. Sange og Romancer til Digte af H. C. Andersen og A. Munch

Gunnerunsbiblioteket
Erindringer fra en Reise i Belgien Sommeren 1852

Rosendalarkivet
Rosendal i Hardanger 22. Juli 1880

Munchmuseet

Brev fra E. Munch til K. Bjølstad 1891
Notat

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar