Boklansering 11. desember

Andreas Munch-selskapet inviterer til årsmøte og boklansering fredag den 11. desember kl 17-20 ved Oslo katedralskole, i Ullevålsveien 31. Årets bok er Slægten de tre Roser, et tidligere utrykt historisk drama om drapet på Knut Alvsson i 1502.


Utgivelsen føyer en ny brikke til hva vi vet om utviklingen av det historiske drama i Norge. Skuespillet gir dessuten et bidrag til forståelsen av hvordan Knut Alvsson ble etablert som nasjonal martyr, samtidig som det utgjør det første stadium i en kompleks tradering som ender i Ibsens Fru Inger til Østeraad. Munchs betydning for Ibsens forfatterskap har ikke vært ukjent, men denne innflytelsen er ikke tidligere sett i sammenheng med Slægten de tre Roser.


Selskapets medlem Ernst Bjerke har skrevet en innledende artikkel om Munchs innflydelse på Ibsens diktning, med spesielt henblikk på Fru Inger til Østeraad. Bjerke vil holde et foredrag over samme emne, kommentert av professor Vigdis Ystad, før det blir mottagelse i skolens historiske bibliotek. Her vil det samtidig bli anledning til å studere en utstilling av sentrale bøker av Munch og Ibsen.


Påmelding til munchselskapet@gmail.com.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar