Pantheon

Følgende lille dikt, med tittelen Pantheon, er skrevet i forbindelse med Victor Emanuel II.s begravele i 1878 og publisert samme år i Illustreret Tidende. Diktet er skrevet så sent i Munchs karriere at det ikke er kommet med i noen av hans diktsamlinger. 

Det stolte Romas underfulde Magt
At samle Storheds Minder i sit Skjød,
At knytte Slægt til Slægt og Liv til Død
Har atter sig med Glans for Dagen lagt.
Mens Capitoliets dybe Malmrøst lød
Og Folket stod i tette Rader Vagt
Og Laurbærkrandse fra Balconer flød,
Det ny Italiens første Drot blev bragt
Til Hvile i Agrippas gamle Dom,
Der endnu, midt i det moderne Rom,
Sin lette Kuppel hvælver skjøn og klar
Som da den Romer-Ørnens Hæder bar.

De gamle Guder, som den viet var,
Er sjunkne hen, og christne Altre staa
Hvor fordum Jupiter, Apollo saa
Med Marmorblik paa Mængden, som der laa;
Men Templet ei sin Høihed mistet har
Og atten Secler derfra give Svar.

Hvor er det underligt at tænke paa
At disse Mure, der blev reist i Pragt
Da Verden var Augustus underlagt,
Da Verdens Frelser blev i Krybben lagt,
Nu aabne sig til sidste Hvile blid
For ham, Soldaten fra vor egen Tid,
For ham, som baaret høit paa Folkets Id,
Italiens Riger samlet har til Et
I Kraft af Sprogets og Nationens Ret!
Det er, som om Historiens Poesi
I Roma kan sig aabenbare fri
Og finde, gjennem dunkle Tiders Storm,
Den skjønneste, mest udtryksfulde Form.
I denne Hal, hvor Himlens aabne Lys
Fra oven falder mildt paa Dødens Gys,
Den tapre kongelige Gjæst kan jo
Nu mødes her i samme Mindets Ro
Med Konstnerkongen, han, hvis klare Sjæl
Paa Jorden vandred som en Rafael,
Og i hvis Billeder Italiens Ry
Staar som en Stjærnekrans høit over Sky.
I dette Pantheon er Plads nok end
For mange af Italiens store Mænd;
Lad Paverne kun eie Petri Dom –
Agrippas Hal, langt ældre vel end den,
Har dog end Kraft at huse Fremtids Rom.

A. Munch

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar