Le Fantôme de l'Opéra

Diktet «Den første Sorg» fra debutsamlingen Ephemerer (1836) er et av Andreas Munchs kjenteste. De første linjene viser seg imidlertid å ha fått langt større utbredelse enn hva man skulle tro; de er ad omveier gått inn i hva man kunne kalle verdenslitteraturen. Den lille Lotte, som diktet handler om, har vist seg å være et forstyrrende element for fans av Gaston Leroux' roman Fantôme de l'opéra, og for den saks skyld av den kjente musikalen basert på den. Internett flommer over av gode forslag til løsninger på «Lille Lotte»-problemet. Noen har da også funnet frem til løsningen, som altså ligger hos Andreas Munch: «La petit Lotte pensait à tout et ne pensait à rien», heter det hos Leroux. «Den lille Lotte tænkte paa Alt og Ingenting», heter det i Munchs original.

Hovedpersonen i Leroux' roman, som i Andrew Lloyd Webbers musikal, lyder det norskklingende navnet Christine Daaé (hun har da også skandinavisk bakgrunn), samt det intime tilnavnet «La petite Lotte», etter sitt yndlingseventyr fra det høie nord, som faren leste for henne da hun var barn:

«Il y avait une historie qui commencait ainsi: 'Un roi s'était assis dans une petite nacelle, sur une de ces eaux tranquilles et profondes qui s'ouvrent comme un oeil brillant au milieu des montes de la Norgevege...' Et une autre: 'La petite Lotte pensait à tout et ne pensait à rien. Oiseau d'été, elle planait dans les rayons d'or du soleil, portant sur ses boucles blondes sa couronne printanière. Son âme était aussi claire, aussi bleue que son regard. Elle câlinait sa mère, elle était fidèle à sa poupée, avait grand soin de sa robe, de ses souliers rouges et de son violon, mais elle aimait, par-dessus toutes choses, entendre en s'endormant l'Ange de la musique'».

Teksten ligger ikke langt fra Munchs original, først de to siste versene av andre strofe avviker fra hans tekst. Oversettelsen er endog så direkte at Munchs sommerfugl er blitt en oisaeau d'été en sommer-fugl! 

«Den lille Lotte tænkte paa Alt og Ingenting,
En Sommerfugl hun svæved' i Solens Guld omkring,
I sine gule Lokker hun Vaarens Krone bar,
Som hendes Blik var Sjælen saa lyseblaa og klar.

Hun kjælte for sin Moder, hun var sin Dukke tro,
Hun saae paa sine Klæder og sine røde Skoe;
Men over Alle elskte hun dog en liden Fugl,
Som Fader havde fanget paa Sneen sidste Jul». 

Men hvor er Leroux kommet over Munchs tekst? Dette har så langt vært ukjent. Svaret ligger i det foregående avsnittet i romanen. Eventyrene faren leste for den unge Christine Daaé var «les belles, douces ou terribles légendes du pays du Nord», heter det. Leroux nevner spesielt «les contes d'Andersen» og «les chants du grande poète Runeberg». Og her er vi for første gang ved løsningen. 

I 1879 utkom det i Paris en oversettelse, ved Hippolyte Valmore (1820-92), av J. L. Runebergs Kung Fjalar (1844). Denne boken, Le roi Fialar. Précédé de Le porte-enseigne Stole [ie. Stål], La nuit de Noël, Hanna, etc., som idag er meget sjelden, inneholder også prosaoversettelser av to av Andreas Munchs dikt: «Et Fjeldvand» og «Den første Sorg», «La premiere chagrin d'un enfant». Det er her Leroux har funnet sitt nordiske eventyr. Kilden til kallenavnet i romanen er altså Valmores Munchoversettelse.
 
Ernst Bjerke

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar