Foredrag om Andreas Munch

Søndag den 22. september 2013 klokken 14:00 holder selskapets sekretær Andreas Snildal foredraget «I skyggen av Wergeland: Andreas Munch, paragraf 2, og oppdagelsen av et glemt teatermanuskript» ved Jødisk museum i Oslo. Billetter koster 50 kr og kan bestilles ved henvendelse på telefon 22 20 84 00 eller post@jodiskmuseumoslo.no. Museet presenterer foredraget slik:

Dikteren Andreas Munch (1811-1884) var på midten av 1800-tallet Norges kanskje største forfatter. I ettertidens kollektive minne har imidlertid forfatteren av «Brudeferden i Hardanger» havnet i skyggen av Wergeland og Welhaven på den éne siden og Ibsen og Bjørnson på den andre.

Også Munchs politiske engasjement mot Grunnlovens paragraf 2 har havnet i skyggen av Wergeland. For ikke lenge siden ble det imidlertid funnet et ikke tidligere kjent skuespillmanuskript av Munch som kaster nytt lys over hans engasjement, og som viser at han på midten av 1840-tallet var den skarpeste kritikeren av utvisning av jøder som oppholdt seg ulovlig i landet.

Andreas Snildal er historiker og stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO. Han forsker på det norske schächtningforbudet og har også vært medredaktør for utgivelsen av Andreas Munchs upubliserte manuskript «Jøden», som vil være til salgs under arrangementet.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar