P. N. Arbo i Amalias album

Den norske maleren Peter Nicolai Arbo har bidratt til Amalia Munchs album med en akvarell av en slagscene fra høymiddelalderen. I mottivvalg og utførelse gjenkjenner man hans stil og dragning mot det historiske og mytologiske, slik den kommer frem i kjente bilder som Aasgaardsreisen.


Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar