Amalia Munchs album

Fra 1879 av hadde Amalia Munch, som det dengang var skikk for husets frue, et album, en slags stambok, der hennes og mannens venner og bekjente kunne skrive en hilsen i form av en historie, et dikt, noen notelinjer, en akvarell eller en tegning. Datteren skjenket i sin tid dette albumet, innbundet i rødt helskinn med monogram i sølv på forpermen, til Universitetsbiblioteket i Oslo. Idag befinner det seg i Nasjonalbiblioteket med katalogsignaturen MS 8vo 1734. Åtte blad fra dette albumet ble trykt som vedlegg til Anna E. Munchs bok Et nordisk Digterhjem (1954), men størsteparten av albumet er fremdeles upublisert. På albumets første sider har Andreas Munch ført inn Et Fjeldvand (1836), formodentlig et av Amalias yndlingsdikt. Her finnes ellers bidrag tekst noter og bilder – av blant andre Asbjørnsen, Grieg, Nicolaj Bøgh, Carl Ploug, Lorenz Frølich, C. P. Caspari, M. J. Monrad, Hans Gude, Theodor Kjerulf, Wilhelm Peters, Camilla Collett, P. N. Arbo, Christian Krohg, Magdalene Thoresen, W. Barth, Erika Nissen, C. Diriks, Niels W. Gade, Wilhelm von Hanno, Eilif Pettersen, D. G. Monrad, P. E. Lange-Müller, J. L. Ussing, Lorenz Dietrichson, Mathilde Dietrichson og Theodor Caspari. Fra tid til annen vil vi publisere enkelte av disse albumbladene her på Andreas Munch-selskapets nettsider.

I Aftenposten den 5.1.1952 finnes følgende notis om albumet: "Universitetsbiblioteket har som gave fra dikteren Andreas Munchs datter, malerinnen Anna E. Munch i København, mottatt en verdifull samling Andreas Munch-papirer av forskjellig slag. Foruten en hel del brev og portretter er det således et praktfullt album med tegninger av en rekke norske kunstnere, som Chr. Krohg, Eilif Peterssen, F. Collett, Vilh. Peters, C. Diriks osv., vers og prosa av P. Chr. Asbjørnsen, Camilla Collett, Magdalene Thoresen, Jonas Lie, Edvard Grieg med flere. Albumet gir et levende bilde av hvor sterkt det norske elementet var i det kultursentrum Andreas Munch skapte i Danmark sammen med sin danske hustru. Universitetsbibliotekets Andreas Munch-samling er gjennom årene blitt ganske rikholdig, først og fremst takket være gaver fra hans datter."


Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar