Munch på Inderøy

I desember 1916 publiserte Venstrepolitikeren Antonie Løchen (1850-1933) sine barndoms-erindringer i avisen Indtrøndelagen. Hun forteller blant annet om dengang Andreas Munch besøkte familien på gården Sundnes på Inderøy. Munchs dikt Inderøen, der strofene under inngår, er trykt i Nye Digte (1861, s. 184-186), som del av cyklusen Fra Throndhjems-Reisen.

Minder fra livet paa Inderøen for 50 aar siden

«En sommer var digteren A. O. Vinje en tid hos os, og far og mor var ueget optat av denne interessante mand. I sine Ferdaminni har han skrevet om Sundnæs.

Digteren A. Munch besøgte også Sundnæs, da jeg var en 5-6 aar, og blev flere dager. At han uforstyrret fik gaa sine egne veie den hele dag like til kl. 6, det var nok netop det rette for denne drømmende mand. For da han en tid efter udgav et bind digte var et av digtene viet Inderøen, og det siste vers lød saaledes:

Her trives derfor gammel Gjæstfrihed.
Du stolte Sundnæs paa de grønne Høie,
hvorom sig Fjordens blanke Bugter bøie,
o, aldrig glemmer jeg din Hygge og din Fred!

Du ligger som en Herres gamle Sæde
saa værdigt i den skjønneste Natur.
Med Oldtids Kraft, med Nutidens Kultur
du byder Gjæsten paa en dobbelt Glæde.

Mens han var hos os, var jeg meget optat av, at det var ham som hadde skrevet «Den lille Lotte tænkte paa alt og ingenting», og tilslut fik jeg far til aa spørre ham fra mig, hvordan det stod til med lille Lotte nu. Da smilte han, klappede mig paa hodet og sa. «Hun kanvære en liten Lotte selv, hun».

Det var al den beskjed jeg fik, og den var daarlig, syntes jeg».

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar