Originale omslag


Under er gjengitt et utvalg eksempler på de originale omslagene til Andreas Munchs bøker. Det var i disse omslagene Munchs bøker ble lagt ut for salg, såfremt de ikke var utstyrt med et forlagsbind. Noen av omslagene er trykt flere år senere enn selve boken. I disse tilfellene har andre forleggere kjøpt restopplag av Munchs skrifter og utstyrt dem med sine egne nytrykte omslag. 


Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar