Antikvariat


I Antikvaritatet kan Andreas Munch-selskapets medlemmer selge sine dubletter til inntekt for selskapets kasse. Bøkene kan bestilles ved henvendelse til selskapets e-postadresse munchselskapet@gmail.com. Medlemmer erholder 20% rabatt på antikvariatets bøker.

A. Munch: Samlede Skrifter, bd. 1-5, København 1887-1890. To eksemplarer er til salgs i antikvariatet. 
1) bundet i pene, brune halvgranitolbind med ryggforgylning. SOLGT
2) bundet i litt smussige, brune granitolbind med maskinskrevne ryggetiketter. 400,-
A. Munch: Salomon de Caus, Christiania 1854. Sammenbundet med A. Munch: En Aften paa Giske, Christiania 1855. Samtidig helsjirtingbind med enkel ryggdekor i gull- og blindtrykk. Ragnar Anker-Nilsens eksemplar. 200,-


A. Munch: En Aften paa Giske, 3. utg., Kjøbenhavn 1891. Originalt helsjirtingbind med portrett av forfatteren. Meget pent eksemplar. (Som 2. utg. betraktes restopplaget av 1.utg. med nytt omslag). 150,-

Nya nordiske dikter och skildringar af finska, danska, norska och svenska författare, Stockholm 1859. Litografert portr. av B. v. Beskow. Samtidig slitt halvskinnbind med ryggforgyldning og opphøyde bånd. Med førstetrykk av A. Munch (Ved Genfersøen), Runeberg, Topelius, Hauch, Ingemann, Ploug, Richardt, Anderson, Bjursten, Böttiger, Nybom, Orvar Odd, Oscar Fredrik, Sander, Talis Qualis, Dietrichson (tre dikt), H. C. Andersen (Barnet i Graven), Bjørnson (Faderen), og Bernh. v. Beskow. 200,-
A. Munch: En Aften paa Giske, 1. utg., Christiania 1855. Samtidig (?) halvgranitolbind.
Eiersignatur "Margrethe Martens. 1855". 350,-  

A. Munch: Barndoms- og Ungdoms-Minder, 1. utg., Christiania 1874.
Rødgult forlagsbind, marmorert snitt. Ryggen falmet. Bokblokken løs. 300,-

A. Munch: Digte og Fortællinger, ældre og nyere, 1. utg., Christiania 1855.
Med litografert portrett av Munch signert K. Bergslien. Originalt omslag. Litt frynsete. 300,-

A. Munch: Lord William Russell. Historisk Tragoedie i fem Akter, 1. utg., Christiania 1857.
Nyere marmorert papiromslag. Noen skjolder i margen. 150,-
A. Munch: Lord William Russell. Historisk Tragoedie i fem Akter, 1. utg., Christiania 1857. Samtidig helsjirtingbind med enkel blindtrykt dekor. Ryggstripen mangler. Eiersignturen Manthey. 100,-
A. Munch: Mindedigte over norske og danske Mænd og Kvinder fra 1834 til 1877, 1. utg., Christiania 1877. Blått forlagsbind. Helt gullsnitt. Pen. SOLGT


 

 


  


A. Munch: Mindedigte over norske og danske Mænd og Kvinder fra 1834 til 1877, 1. utg.,
Christiania 1877. Ubeskåret i senere marmorert papiromslag. 100,-


 Kristofer Randers (red.): Norsk Lyrik, 2. oppl., Kristiania 1903.
Grått forlagsbind. Litt svak i bakre, indre fals. 150,-


A. Munch: Nye Digte, 1. utg., trykkvariant A, Christiania 1850.
Samtidig helsjirtingbind med enkel ryggdekor og blindtrykt ramme på deklene.
Hallvard Lies eksemplar. Med blyantnotater om rimmønster og metrikk.
Ytre falser delvis sprukket. 200,-


 A. Munch: Nye Digte, 1. utg., trykkvariant A, Christiania 1850.
Samtidig halvskinnbind uten tittel. Slitt, men fast eksemplar. 150,-


W. Scott: Pigen ved Söen. Romantisk Digt i sex Sange [...] Oversat i Originalens Versemaal
ved A. Munch
, 1. utg., Kjøbenhavn 1871. Samtidig blått halvsjirtingbind. Litt slitasje. 150,-


A. Munch: Reiseminder, 1. utg., Christiania 1865.
Ubeskåret i nyere marmorert kartongbind (amatørbind). Siste sider mangler. 
Rikard Berges eksemplar med hans eiersignatur datert 1917. 75,-

A. Munch: Sorg og Trøst. Nogle Digte,1. utg., Christiania 1852.
Noe senere halvsjirtingbind. Rødt snitt. Meget pen. SOLGT


 A. Munch: Sorg og Trøst. Nogle Digte, 2. utg., Christiania 1853.
Samtidig helsjirtingbid med tidligere eiers navn (Georgine Kylstad) i gull på fordekkelen.
Litt overflateslitasje. 200,-W. Scott: Pigen ved Söen. Romantisk Digt i sex Sange [...] Oversat i Originalens Versemaal 
ved A. Munch, 1. utg., Kjøbenhavn 1871. Samtidig sort helsjirtingbind. Litt slitasje. 150,-A. Munch: Reiseminder, 1. utg., Christiania 1865.
Sammtidig halvskinnbind med ryggdekor i gull. Litt slitasje i falsene. 150,-For bokbinderarbeid, og i særdeleshet reparasjon av eldre sjirtingbind, anbefaler flere av Andreas Munch-selskapets medlemmer Erik Haagensen (post@bokbinding.no). Hans interessante hjemmeside om handbokbinding anbefales også varmt.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar