Munchs Jøden i Dagen

Andreas Munch-selskapets utgave av Munch tidligere ukjente drama Jøden får stadig oppmerksomhet, nå sist i Dagen 17.2.2014. Avisen har interviewet selskapets medlem Andreas Snildal, som også har skrevet forordet til boken: «Wergeland [var] ikke var alene i kampen [for] å få fjernet jødeparagrafen i Grunnloven, slik man gjerne får inntrykk av. Det er flere som fortjener å bli løftet fram og Andreas Munch er absolutt en av dem, sier Andreas Snildal».

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar