Kunstutstilling i Studentersamfundet

Den 16. november 2013 åpnet utstillingen Studentersamfundets kunst gjennom 150 år på Chateau Neuf. Blant de utstilte kunstverkene finnes H. W. Bissens byste av Andreas Munch fra 1862, et marmoreksemplar hugget av Olaf Glosimodt og som kom til Studentersamfundet som gave fra Amalia Munch i 1880. 

Kampen for Munchs minne startet allerede da han døde, og det var særlig Camilla Collett og Marcus Monrad som engasjerte seg for å få i stand et minnesmerke. Det hadde blitt tradisjon at byster av Norges store forfattere og vitenskapsmenn ble reist i Studentersamfundet, hvis festsal skulle være et panteon over norsk åndsliv. På det meste hadde det rundt 25 byster i sin samling, men kun fem av dem befinner seg idag i Studentersamfundets eie.

Under åpningen av utstillingen, som også omfatter verker av blant andre Erik Werenskiold, Asta Nørregaard, Gerhard Munthe og Julius Middelthun, foredro den danske kunsthistorikeren Charlotte Christensen bl. a. om Bissens Munch-byste. Samtidig ble den påkostede billedboken Åndsdannelse og adspredelse. Kunst og litteratur i Studentersamfundets tjeneste gjennom 200 år lansert. Boken, som koster 150 kr og kan bestilles ved henvendelse til biblioteket@studentersamfundet.no, innholder artikler og presentasjoner av bøker og kunst fra Studentersamfundets samlinger; bl. a. en artikkel av Charlotte Christensen nettopp om Munch-bysten. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar