Vellykket lansering av Den Eensomme

Den 24. oktober 2013 ble Andreas Munch-selskapets årlige møte avholdt i Munchs hjem i Josephinesgate. En rekke av selskapets medlemmer og andre interesserte var møtt frem for å høre Ole Martin Huser-Olsen spille og Ernst Bjerke holde foredraget "En sykelig romantiker?" Etter at programmet var avluttet ble årets bokutgivelse presentert - en ny utgave av kortromanen Den Eensomme, ledsaget av artikler av Bjørn Tysdahl og Ernst Bjerke. Styret benyttet også anledningen til å utnevne professor Bjørn Tysdahl (her fotografert under fjorårets møte) til selskapets første æresmedlem. Dessuten ble det tegnet flere nye støttemedlemskap.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar